رئوس طرح کردها برای خودمختاری در ترکیه تشریح شد

خودمختاری,ترکیه

آنکارا – ایرنا – معاون حزب صلح و دمکراسی از احزاب مخالف دولت ترکیه نقشه راه گذار به خودمختاری در مناطق کردنشین این کشور را تشریح کرد.

ˈدمیر چلیکˈ معاون امور مدیریت های محلی حزب صلح و دمکراسی و نماینده مردم استان ˈموشˈ در مجلس ترکیه در مصاحبه با روزنامه مخالف ˈطرفˈ که در شماره امروز دوشنبه منتشر شد، نقشه راه حزب متبوع خود در اجرایی کردن هدف خودمختاری در مناطق کردنشین ترکیه را تشریح کرد.

این در حالیست که مقامات این کشور بارها تصریح کرده اند در فرایند حل مساله کردها، به هیچ وجه موضوع خودمختاری مطرح نیست و ساختار نظام سیاسی ترکیه هم چون گذشته حفظ خواهد شد.

این اولین بار نیست که یک مقام حزب مخالف و یا یک فعال سیاسی کرد در ترکیه از خودمختاری کردها سخن می گوید . پیشتر نیز طرحهایی در خصوص تقسیم ترکیه به 25 منطقه خودمختار از سوی برخی از سیاست مداران در ترکیه مطرح شده بود.

چلیک گفت: حزب صلح و دمکراسی تاکنون گامهای کوچک ولی موثری را در راه گذار به خودمختاری در مناطق کردنشین جنوب شرق ترکیه برداشته است و به این راه با آگاه سازی مردم منطقه از مفهوم خودمختاری ادامه خواهد داد.

دمیر چلیک افزود: در این راه از دست زدن به برخی اقدامات نمادین و شاخص تا شروع مذاکرات با دولت مرکزی خودداری خواهند کرد که یکی از آنها پرچم، به عنوان نماد مدیریت های محلی است.

تشکیل پارلمان منطقه ای نیز فعلا در دستور کار نیست ولی ˈکنگره جامعه دمکراتیکˈ تا زمان تشکیل پارلمان منطقه ای، همچنان وظایف این پارلمان را عهده دار خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر تمامی آحاد منطقه به نوعی در این کنگره نمایندگی می شوند. موضوع پایتخت منطقه خود مختار را نیز تا زمان شروع مذاکرات با دولت مرکزی مسدود خواهیم گذاشت.

این نماینده مجلس افزود: حزب صلح و دمکراسی در شرایط فعلی در حال تهیه زیرساخت نظام خودمختاری در منطقه است و در این راه شوراهای محل، شورای شهرها و شهرستان ها را شکل می دهد. دولت آنکارا در شرایط فعلی به خواسته های به حق کردها پاسخ نمی دهد و لذا کردها تصمیم دارند خود از طریق شهرداریها و مدیریتهای محلی که در اختیار دارند به تقویت و توسعه فرهنگ بومی و آموزش زبان کردی و مادری در مناطق کردنشین اهمیت ویژه ای بدهند و خدمات شهری، بهداشتی، اموزشی را توسعه دهند.

تاسیس مدارس پیش دبستانی برای آماده سازی کودکان به آموزش به زبان مادری در مدارس، در مدارس متوسطه آموزش به زبان کردی در کنار آموزش به زبان ترکی و زمینه سازی برای ورود جوانان منطقه به دانشگاهها همسو با آموزش زبان مادری از جمله برنامه های آموزشی، در راه گذار به خود مختاری در مناطق کردنشین ترکیه عنوان شده است.

حزب صلح و دمکراسی با لحاظ آزاد شدن آموزش به زبان کردی در مدارس و آموزشگاههای خصوصی در راستای فرایند حل مساله کردها در ترکیه، در نظر دارد این آموزشها را با تاسیس مدارس خصوصی ارائه دهد.

این نماینده مجلس ترکیه با اشاره به اقدام بنیاد مزوپتامیا ( بین النهرین) برای تاسیس اولین دانشگاه کردی به نام ˈآمدˈ در شهر دیاربکر که در ان به زبانهای کردی، ترکی و سایر زبانهای منطقه تدریس خواهد شد

گفت هدف این حرکت جلوگیری از تلاش برای ذوب شدن فرهنگی کردهاست.

او با اشاره به اینکه داشتن پرچم اختصاصی یکی از خواسته هاست، گفت: ما در کنار پرچم ترکیه، خواستار به اهتزاز درآوردن پرچم خود در منطقه خودمختار خواهیم شد و این نباید به عنوان تجزیه ترکیه تلقی شود.

فرایند حل مساله کردها در ترکیه فروردین ماه سال گذشته با شروع مذاکرات بین دولت آنکارا و ˈ عبدالله اوج آلان ˈ رهبر زندانی ˈپ.ک.کˈ شروع شده و بخشی از اولین مرحله آن که خروج اعضای مسلح ˈپ.ک.ک ˈاز خاک ترکیه بود، اجرایی شد و در مقابل دولت آنکارا نیز برخی اصلاحات سیاسی در راستای پاسخگویی به برخی از خواسته های کردهای مخالف را اجرایی کرده است.

خاورم/2011**230 *1446
کد N250828