هیات سازمان همکاری های اسلامی به آفریقا می رود

سیاست خارجی

هیأتی از وزرای خارجه کشورهای اسلامی برای بازدید از آفریقای مرکزی و رسیدگی به وضعیت  کشتار و تعرض به مسلمانان به آفریقا سفر می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر ، هیأتی از وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی برای بازدید از آفریقای مرکزی قرار است در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ، 9و 10 اردیبهشت ماه به آفریقا سفر می کنند.

بر اساس این گزارش ریاست این هیأت عالی رتبه با وزیر امور خارجه گینه کوناکری است و دبیر کل سازمان همکاری های اسلامی نیز این هیأت را همراهی می کند.

در سفر وزاری خارجه به آفریقا قرار است در کشورهای آفریقای مرکزی و چاد پیرامون تعرض به مسلمانان و کشتار آنها در این کشورها با مقامات کشورها دیدار و گفتگو صورت گیرد . 

سفر هیأت سازمان همکاری های اسلامی به آفریقا بر مبنای مصوبه اجلاس کمیته اجراییی سال گذشته سازمان است که در مورد این موضوع تشکیل شده بود .

اعضای گروه تروئیکای سازمان همکاری های اسلامی شامل کشورهای گینه ، مصر، ترکیه به همراه نمایندگان عربستان ، جیبوتی و سنگال و همچنین دبیر کل سازمان همکاری های اسلامی و نماینده ای از جمهوری اسلامی ایران در این هیأت حضور دارند.

بر این اساس وزرای امور خارجه ترکیه و گینه، معاون وزیر امور خارجه مصر و سفرای کشورهای جمهوری اسلامی ایران ، جیبوتی و سنگال نزد سازمان همکاری اسلامی از اعضای هیأتی هستند که عازم آفریقا خواهند شد .