سردار حجازی:

در دقت موشک های بالستیک به دستاوردهای بزرگی رسیدیم/ پیشرفت عالی در ساخت اس 300

نیروهای مسلح

معاون آماد و پشتیبانی تحقیقات ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه در دقت موشک های بالستیک به دستاوردهای بزرگی رسیدیم افزود: در مورد سامانه ای که قرار بود بفروشند و عقب کشیدند به خاطر برخی مسایل حضرت آقا فرمودند خودتان درست کنید. در ابتدا همه می گفتند مگر می شود درست کنیم و بحمدالله پیشرفت های بسیار عالی به دست آمده که در زمان خود بیان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمد حجازی معاون آماد و پشتیبانی تحقیقات ستاد کل نیروهای مسلح در پنجمین جشنواره علمی تحقیقاتی علوم پزشکی سپاه که امروز دوشنبه در سالن مسجد بقیه الله برگزار شد با اشاره به نامگذاری امسال به سال اقتصاد، فرهنگ، مدیریت جهادی با عزم ملی توسط مقام معظم رهبری گفت: اقدامات عزیزان و نخبگان در علوم پزشکی می تواند همه اهداف ما را تامین کند.

وی ادامه داد: علم ثروت آفرین است و اقتصاد شکوفا اقتصادی است که مبتنی بر دانش و علم محور باشد. از ظریف دیگر دانش و علم فرهنگ ساز نیز هستند.

سردار حجازی به دلایل ترویج فرهنگی غربی اشاره کرد و گفت: امروز فرهنگ جوامع غربی به دلیل این که مرجعیت علمی دارند در دنیا ترویج شده است لذا کسب دانش اثرگذاری زیادی در امور فرهنگی دارد و ما برای اثرگذاری فرهنگی نیاز به تولید دانش علمی به همراه مدیریت جهادی و عزم علمی داریم.

وی به دلایل دستیابی ایران به دستاوردهای عظیم علمی اشاره کرد و گفت: من معتقدم پیشرفت علمی کشور مرهون پرچمی است که مقام معظم رهبری در این کشور برافراشته است.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه به نمونه های این پیشرفت ها اشاره کرد و گفت: به طور مثال در موضوع دقت موشک ها حضرت آقا فرمودند که بروید دنبال دقت افزایی، بعضی از دانشمندان ما گفتند موضع دقت قابل تحقق نیست مخصوصاً در نشست های بالستیک و در نشست های کروز می شود دقت را پیگیری کرد ولی در طول چند سال در رابطه با افزایش دقت موشک ها به موفقیت ها و دستاوردهایی رسیدیم که افتخار آمیز است به طوری که خود این افراد باور نداشتند اما با هدایت مقام معظم رهبری به این اهداف رسیدیم.

وی ادامه داد: یا در مورد سامانه ای که قرار بود بفروشند و عقب کشیدند (اس 300) به خاطر برخی مسایل حضرت آقا فرمودند خودتان درست کنید. در ابتدا همه می گفتند مگر می شود درست کنیم و بحمدالله پیشرفت های بسیار عالی به دست آمده که در زمان خود بیان خواهد شد.

حجازی با بیان این که اگر توانمندی های ما درونزا و متکی بر توانایی داخلی باشد به سرعت می شود به نتیجه رسید ادامه داد: البته ما نمی گوییم همکاری بد است ولی تکیه بر توانمندی های درونی جرات بعضی از پیشرفت ها را بالا می برد. ما هیچوقت تصور نمی کردیم بعد از 35 سال به چنین پیشرفت های علمی برسیم، در عین وجود تحریم ها و ممنوعیت ها البته دیدگاه امام و حضرت آقا روشن بود که می فرمودند ما می توانیم.

وی در پایان افزود: ما باید بدانیم که راهی که دشمنان رفتند راه ما نیست راه ما راه ایرانی و بومی و متناسب با شرایط خودمان است اما خوب است بدانیم دشمنان در چه زمینه پیشرفت کردند.