کمال‌وندی به ایلنا خبر داد:

زمان دور بعدی مذاکرات سازمان انرژی اتمی و آژانس مشخص نشده است

سیاست خارجی,سازمان انرژی اتمی,بهروز کمال‌وندی,آژانس بین‌المللی انرژی اتمی,مذاکرات میان سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

از هفت موضوع مورد توافق میان سازمان انرژی اتمی و آژانس در مذاکرات تهران، برخی از این اقدامات صورت گرفته و برخی در شرف انجام است که در زمان خود به نتیجه می‌رسد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: هنوز زمانی برای مذاکرات دور بعدی سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشخص نشده است.

بهروز کمال‌وندی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که آیا زمان دور بعدی مذاکرات میان سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشخص شده است، گفت: هنوز زمانی برای مذاکرات دور بعدی مشخص نشده است.

وی با بیان اینکه برای تعیین زمان دور بعدی مذاکرات در حال بررسی هستیم، اظهار داشت: در کنار مذاکرات سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کارشناسان ما در تیم فنی و هیات کارشناسی مذاکرات ایران و گروه 1+5 حضور دارند.

معاون راهبردی سازمان انرژی اتمی درباره هفت موضوع توافقی بین ایران و آژانس در مذاکرات تهران، این هفت توافق در چه مرحله‌ای قرار دارند، یادآور شد: هفت موضوع در قالب اقدامات عملی مورد توافق قرار گرفت که باید انجام شود.

کمال‌وندی ادامه داد: بعضی از این اقدامات صورت گرفته و برخی در شرف انجام است که در زمان خود به نتیجه می‌رسد.

کد N250185