جان کری:اسرائیل به رژیم آپارتاید تبدیل می شود

رژِیم صهیونیستی,جان کری

تهران-ایرنا- ˈجان کریˈ وزیر امور خارجه آمریکا گفت : اگر بر راهکار استقرار دو کشور توافق نشود، اسرائیل با خطر تبدیل شدن به رژیمی ˈآپارتایدیˈ روبرو است.

به نوشته روز دوشنبه روزنامه صهیونیستیˈهاآرتصˈ، وی جمعه گذشته در همایشی که پشت درهای بسته برگزار شد، افزود: راهکار استقرار دو کشور تنها گزینه واقعی (حل بحران) است؛ زیرا اگر یک کشور در این منطقه مستقر شود به رژیمی آپارتاید با عده ای شهروند درجه دو تبدیل می شود یا ممکن است دولتی فاقد هویت یهودی روی کار بیاید.

کری ادامه داد: احتمال دارد وی طرح صلح خود را پیشنهاد دهد و به هر دو طرف فلسطینی و اسرائیلی بگوید تصمیم خود را در این مورد بگیرند و یا طرح را ادامه دهند یا به کلی از مذاکرات خارج شوند.

وی همچنین در این همایش گفته است تغییر در رهبری حکومت اسرائیل یا فلسطین می تواند دست یافتن به موفقیت را تا حدی تضمین کند. کری هر دو طرف را به یک میزان مقصر شکست مذاکرات دانست.

ˈجن ساکیˈ سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز جمعه با اشاره به بن بست در مذاکرات گفت : دیدگاه کری این است که در دوران گذار قرار داریم و این بخشی از روند مذاکره است. در مرحله ای هستیم که هر یک از طرفین باید روند بعدی را مشخص کنند.

اروپام**9157**1485** 1064
کد N249945