دبیرکل سازمان ملل:

اسرائیل بی درنگ به کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی بپیوندد

سیاست خارجی

دبیر کل سازمان ملل متحد با بیان اینکه هر نوع استفاده از سلاح های شیمیایی تحت هر شرایطی نقض فاحش پروتکل 1925 و سایر قوانین بین المللی متداول است، بر ضرورت پیوستن رژیم اشغالگر قدس به آن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت یادروز قربانیان سلاح های شیمیایی 29 آوریل 2014 برابر با 9 اردیبهشت ماه جاری تصریح کرد که هر نوع استفاده از سلاح های شیمیایی تحت هر شرایطی نقض فاحش پروتکل 1925 و سایر قوانین بین المللی متداول است.

متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

در این یاد روز، ما به قربانیان سلاح های شیمیایی احترام می گذاریم.

استفاده وحشتناک از سلاح های شیمیایی در جمهوری عربی سوریه بر مراسم گرامیداشت امسال سایه انداخته است. اینجانب نمی توانم عکس های عمیقا تکان دهنده که مشاهده کرده ام را فراموش کنم. استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه حمله رقت انگیز علیه بشریت بود.

تلاش چند ملیتی برای نجات سوریه از برنامه سلاح های شیمیایی آن کشور نشان می دهد هنگامی که جامعه بین المللی متحد شود این اقدام امکان پذیر است. اگر چه هنوز کارهای زیادی باقی مانده است، اما 90 درصد از سلاح های شیمیایی سوریه تاکنون منتقل یا نابود شده است.

اینجانب از این فرصت استفاده کرده و تصریح می کنم که هر نوع استفاده از سلاح های شیمیایی تحت هر شرایطی نقض فاحش پروتکل 1925 و سایر قوانین بین المللی متداول است.

اینجانب همچنین بر اهمیت کنوانسیون سلاح های شیمیایی 1997 تاکید می کنم. شش دولت به این کنوانسیون ملحق نشده اند: آنگولا، مصر، اسرائیل، جمهوری خلق کره، میانمار و سودان جنوبی.

تا عضویت جهانی است و آخرین ذخیره های سلاح های شیمیایی نابود نشده، کار ما پایان نیافته است. ما نباید هوشیاری خود را کاهش دهیم. ما باید بیشترین تلاش را برای ممانعت از وقوع رخدادهای آتی به کار گیریم.

در این روز رسمی اجازه دهید تعهد مشترک خود برای امحای سلاح های شیمیایی را تجدید کنیم. اینجانب بار دیگر تمامی کشورها را ترغیب می کنم اگر هنوز به کنوانسیون ملحق نشده اند این کار را بدون هیچ درنگی انجام دهند. در آن زمان است که ما می توانیم تهدید سلاح های شیمیایی را پایان یافته تلقی نماییم.