رای گیری از نیروهای نظامی و انتظامی عراق آغاز شد

کد N249554