هزاران یمنی خواستار استقلال مناطق جنوبی این کشور شدند

آفریقا و خاورمیانه

رسانه ها از تظاهرات هزاران یمنی در مخالفت با تقسیمات فدرالی در این کشور و در حمایت از استقلال جنوب یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، هزاران یمنی با برگزاری تظاهراتی در شهر المکلا مرکز استان حضرموت در جنوب یمن خواستار استقلال شدند و با فدرالی در این کشور مخالفت کردند.

تظاهرات کنندگان در بیستمین سالروز جنگ میان شمال و جنوب یمن در حالی که پرچمهای یمن جنوبی سابق را حمل می کردند خواستار استقلال جنوب یمن شدند.

تظاهرات کنندگان شعارهایی ضد گفتگوهای ملی و نتایج حاصل آن در تبدیل یمن به کشوری فدرالی با شش اقلیم که چهار اقلیم در شمال و دو تا در جنوب است سر دادند.