کمین جبهه النصره ضد داعش در الرقه

آفریقا و خاورمیانه

رسانه ها از کمین جبهه النصره علیه اعضای گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام و کشته شدن شمار زیادی از آنها خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر،شبکه المیادین از کمین جبهه النصره ضد داعش در جاده الرقه و کشته شدن شمار زیادی از آنها که بیشتر لیبیایی بودند و نابودی خودروهای آنها خبر داد.

این در حالی است که رسانه ها از پیشروی های جدید ارتش سوریه در حلب و منطقه الراموسه خبر دادند و افزودند: عملیات ارتش سوریه در دو محور الراموسه به سوی مراکز تحت کنترل گروههای مسلح و دیگر از منطقه العامریه به سوی الراموسه برای تنگ کردن حلقه محاصره علیه گروههای مسلح در جریان است.

منابع سوری به عملیات ارتش سوریه در محور الزهراء در نزدیکی ساختمان اطلاعات هوایی و تسلط ارتش سوریه بر ساختمان کاخ دادگستری اشاره کردند.