ایران و آذربایجان درباره همکاری نظامی تبادل نظر کردند

ایران در جهان

در دیدار سفیر ایران با وزیر دفاع جمهوری آذربایجان موضوع همکاری نظامی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ترند آذربایجان ، روز گذشته محسن پاک آیین سفیر ایران در باکو با ذاکر حسن اف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف درباره نتایج سفر وزیر دفاع آذربایجان به ایران بحث وتبادل نظر کردند.

بنا بر این گزارش در این دیدار که وابسته نظامی ایران هم سفیر کشورمان را همراهی می کرد اوضاع سیاسی ، نظامی و بحران قره باغ بین آذربایجان و ارمنستان مورد بررسی قرار گرفتند.

همچنین دو طرف درباره توسعه همکاری های دو کشور در زمینه نظامی تبادل نظر کردند.