هاشمی رفسنجانی:

عده ای در 8 سال گذشته تامین اجتماعی را جیب شخصی خود کرده بودند

سایر حوزه ها

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه یکی از مسائل مهم کارگران مساله تامین اجتماعی است اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی ضربه ای در این 8 سال خورد و عده ای آن را جیب شخصی خود کرده بودند که این ظلمی به نظام و نیروهای نظام بود. انشاءالله اکنون اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار مهر علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسمی که به مناسبت هفته کارگر برگزار شد گفت: یکی از مسائلی که در زندگی کارگران بسیار مهم بوده مساله تامین اجتماعی است که باید خدمات خوبی را برای آنها فراهم کند اما متاسفانه در این 8 سال گذشته این سازمان ضربه خورده و عده ای آن را جیب شخصی خود کرده بودند که این کار ظلمی به کل نظام و نیروهای نظام بود. امیدواریم اکنون جبران شود.

وی یکی دیگر از مسائل مهم کارگران را مساله خانه کارگر دانست و اظهار داشت: من در مجلس و دولت می بینم که خانه کارگر واقعا به دنبال مواضع و حقوق کارگران است و باید هرچه در توان دارد به کار گیرد. امیدواریم اگر در قانون کار اشکالی وجود دارد اصلاح شود.

متن کامل اظهارات هاشمی متعاقبا منتشر می شود.