ثبت نام چهار نفر دیگر برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سوریه

آفریقا و خاورمیانه

رئیس پارلمان سوریه از ثبت نام چهار نفر دیگر برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، "جهاد اللحام" رئیس پارلمان سوریه امروز( یکشنبه) از ثبت نام خانم "سوسن عمر الحداد" ، "سمیر احمد معلا"، "محمد فراس یاسین رجوح" و " عبدالسلام یوسف سلامه" برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سوریه خبر داد.

این در حالی است که 4 روز بیشتر به پایان مهلت نام نویسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سوریه نمانده و پیش از افراد مذکور نیز ماهر عبدالحفیظ حجار و حسان النوری برای نامزدی در این انتخابات نامنویسی  کرده اند.

اسامی نهایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پس از پایان مهلت نام نویسی، اعلام خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری سوریه در تاریخ 13 خرداد برگزار می شود و واجدین شرایط تا 11 اردیبهشت وقت دارند که برای نامزدی در این انتخابات نام نویسی کنند. این در حالی است که نامزدی بشار اسد تقریبا قطعی به نظر می رسد و تحلیلگران غربی پیروزی وی را در این رویداد محتمل دانسته اند.