تحولات امنیتی سوریه/

پیشرویهای جدید ارتش سوریه در منطقه مرزی کسب

آفریقا و خاورمیانه

ارتش سوریه در عملیاتی سنگین در نزدیکی منطقه کسب توانست کنترل پاسگاه مرزی السمرا را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ارتش سوریه امروز پیشرویهای جدیدی را در رویارویی با تروریستها در منطقه مرزی کسب (هم مرز با ترکیه) داشته است.

بنابراین گزارش، ارتش سوریه با پیشروی در این منطقه به نقاط صفر مرزی رسیده و کنترل پاسگاه "السمرا" را به دست گرفته است.

در این عملیات که با حمایت نیروی هوایی ارتش سوریه و هلی برن نیروها در گذرگاه مرزی السمرا همراه بود، شمار زیادی از تروریستها به هلاکت رسیده اند.

آخرین گزارشها حاکی از آن است تروریستها پس از روبرو شدن با عملیات سنگین نیروهای ارتش سوریه در حال عقب نشینی به مناطق اطراف السمرا هستند.