رییس سازمان‌زندان‌ها در گفت‌وگو با ایلنا:

شرطی برای تغییر رییس زندان اوین نگذاشته‌ام

سیاست داخلی

رییس جدید سازمان زندان‌ها در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا برنامه‌ای برای بازدید از بازداشتگاه اوین خواهید داشت: اجازه بدهید ابتدا به سازمان برویم و بعد حتما بازدید‌هایی خواهیم داشت.

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی اعلام کرد که شرطی برای تغییر رییس اوین نگذاشته‌ام.

اصغر جهانگیر در گفت وگو با خبرنگار ایلنا> در مورد اخبار برخی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه وی خواستار تغییر رییس بازداشتگاه اوین شده است،‌گفت: بنده شرطی برای تغییر رییس بازداشتگاه اوین نگذاشته‌ام و برنامه ای هم در این خصوص نبوده است.

رییس جدید سازمان زندان‌ها در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا برنامه‌ای برای بازدید از بازداشتگاه اوین خواهید داشت: اجازه بدهید ابتدا به سازمان برویم و بعد حتما بازدید‌هایی خواهیم داشت.

کد N248804