چهارمین نامزد ریاست جمهوری سوریه تقاضای خود را تقدیم کرد

انتخابات

تهران – ایرنا – دادگاه عالی قانون اساسی سوریه از دریافت مدارک و تقاضای چهارمین نامزد ریاست جمهوری سوریه در انتخابات آتی این کشور خبر داد.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) به نقل از ˈمحمد جهاد اللحامˈ رییس مجلس این کشور اعلام کرد داگاه عالی قانون اساسی امروز (یکشنبه) مدارک و تقاضانامه ˈسمیر احمد معلاˈ را دریافت کرد.

معلا چهارمین نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آتی این کشور است. پیش تر ˈماهر عبدالحفیظ حجارˈ، ˈحسان عبدالله النوریˈ و ˈسوسن عمر الحدادˈ متقاضی نامزدی ریاست جمهوری سوریه شده اند.

طبق قانون انتخابات سوریه، متقاضیان نامزدی ریاست جمهوری باید به عنوان جواز حضور در این رقابت ها از حمایت دست کم 35 نماینده مجلس این کشور برخوردار شوند.

نام نویسی از متقاضیان شرکت در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سوریه از روز سه شنبه گذشته آغاز شد و تا 10 روز ادامه دارد.

بر اساس قانون انتخابات عمومی این کشور، دادگاه قانون اساسی بر روند انتخاب رییس جمهوری نظارت می کند و داوطلبان شخصا و یا از طریق وکیل قانونی شان می توانند برای نامزدی در انتخابات درخواست دهند.

طبق اعلام رییس مجلس سوریه، انتخابات ریاست جمهوری این کشور 3 ژوئن (13 خرداد 1393) برگزار خواهد شد.

به گفته وی، انتخابات یادشده برای شهروندان مقیم خارج از این کشور در سفارتخانه های سوریه در روز 28 مه (7 خرداد) برگزار خواهد شد.

خاورم**9156 *1446
کد N248698