نجفی توانا رئیس هیات مدیره کانون وکلا شد

سیاست داخلی,کامیار,کانون وکلا,نجفی توانا

این هیات رئیسه برای یک سال انتخاب شده و در پایان دوره یکساله مجدد انتخابات هیات مدیره برگزار خواهد شد.

در جلسه امروز هیات مدیر ه کانون و کلا رئیس، نواب رئیس،‌بازرسان و منشیان هیات مدیره کانون و کلای دادگستری مرکز انتخاب شدند.

محمد رضا کامیار در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد جلسه امروز هیات مدیره گفت: جلسه امروز ساعت 9:30 با حضور تمامی اعضای اصلی و علی البدل برگزار و پس از ارائه چند تذکر از سوی هیات مدیره، برگزاری انتخابات هیات رئیسه برگزار و مجددا در دو ر اول برگزاری آقایان نجفی تواناو فرض پور هر یک شش رای را به خود اختصاص داد و مساوی شدند وبه همین دلیل به پیشنهاد اکثریت اعضا تنفسی داده شد و در ادامه جلسه آقای فرض پور انصراف داد و در رای گیری به عمل آمده آقای نجفی توانا توانستند با 11 رای به عنوان رئیس بیست و هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شود.

این عضو هیات مدیره کانون و کلای دادگستری مرکز با بیان اینکه آقایان مصباحی و محمد نبی به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند ادامه داد: رای گیری برای انتخاب دو بازرس ودومنشی نیز به عمل آمد که درنتیجه آقایان امینی و سمامی به عنوان بازرس و بنده و آقای مالکی به عنوان منشیان هیات مدیره انتخاب شدیم.

وی ادامه داد: این هیات رئیسه برای یک سال انتخاب شده و در پایان دوره یکساله مجدد انتخابات هیات مدیره برگزار خواهد شد.

کد N248594