وزیر خارجه اتریش در پاسخ به مهر:

روند گفتگوهای ایران و 1+5 را مثبت ارزیابی می کنیم

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه اتریش گفت: به عنوان عضو اتحادیه اروپا روابط اقتصادی خوبی را با ایران متصور هستیم و روند گفتگوهای انجام شده بین ایران و سایر کشورها را مثبت ارزیابی می کنیم.


به گزارش خبرنگار مهر، سباستین کورتز وزیر امور خارجه اتریش در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره توافق هسته ای صورت گرفته بین ایران و کشورهای 1+5 و تاثیر این توافق بر روابط اقتصادی کشورها به ویژه ایران و اتریش، گفت: ما روند اقتصادی خوبی با ایران داریم و به عنوان عضو اتحادیه اروپا این روابط را بسیار خوب متصور می شویم.

وی افزود: شرکت های اتریشی نیز نظرشان بر همین مبناست و ما روند مثبتی را در روابط اقتصادی در پیش داریم.

وی همچنین ادامه داد: گفتگوهای انجام شده بین ایران و سایر کشورها را مثبت ارزیابی می کنیم و از این روند خوشحالیم و امیدواریم تا آخر ماه ژوئیه یک توافق که از نظر ما مثبت است صورت گیرد. این توافق نه تنها در منطقه بلکه در جهان جنبه مثبتی دارد و از نظر اقتصادی نیز می تواند بسیار مثبت باشد و منجر به پایان همه تحریم ها بر علیه ایران شود.

وزیر امور خارجه اتریش تاکید کرد: شرکت های اتریشی آمادگی تقویت روابط با ایران را دارند.