در مراسم معارفه رئیس جدید دادگستری تهران مطرح شد؛

راهکارهای اسماعیلی برای رسیدن به اهداف دادگستری استان تهران

سیاست داخلی

ارتقاء شان و منزلت قضات و دفاع از قضات پاکدامن در برابر ادعاهای واهی، پیشگیری از تخلفات احتمالی و برخورد قاطع با متخلفان، ارتقاء کیفیت دادرسی با رویکردهای عالمانه و مستدل، تلاش جهت کاهش ورودی پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی و اهتمام به اجرای کیفری و مدنی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین از راهکارهای بنده برای رسیدن به اهداف دادگستری استان تهران است.

رئیس جدید دادگستری تهران گفت:ارتقاء شان و منزلت قضات و دفاع از قضات پاکدامن در برابر ادعاهای واهی، پیشگیری از تخلفات احتمالی و برخورد قاطع با متخلفان، ارتقاء کیفیت دادرسی با رویکردهای عالمانه و مستدل، تلاش جهت کاهش ورودی پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی و اهتمام به اجرای کیفری و مدنی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین از راهکارهای بنده برای رسیدن به اهداف  دادگستری استان تهران است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین اسماعیلی طی سخنانی در مراسم معارفه خود برای سمت ریاست دادگستری استان تهران گفت: این مراسم تجلیل از قاضی عادل، عالم پیشکوست عرصه قضا و عدالت آقای آوایی است که به احترام این بزرگ مرد مقامات مسئولان ارشد نظام در این جلسه حضور پیدا کردند.

رئیس جدید دادگستری تهران ادامه داد: این جانب وظیفه دارم در وهله اول از ریاست قوه قضائیه تشکر کنم که این جانب را مرهون الطاف خویش قرار داده و اعتمادی مجدد به این جانب ابراز داشته که امیدوارم با عنایت حضرت حق و با همکاری همه همکاران بتوانم، پاسخی مثبت و در شان ایشان با عملکرد خود ارائه دهم.

وی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه در باب دادگستری رهنمودهایی را عنوان کردند که برای برآورده کردن این رهنمودها و اجرای آن تلاش خواهم کرد.

اسماعیلی با اشاره به حضور چهار رئیس سابق دادگستری استان تهران پیش از خود در این جلسه ابراز داشت: از همه قضات پیشکوست به خصوص از آقایان آوایی، علیزاده، راضینی، صدیقی که در این جلسه حضور یافتند تشکر کرده واز یکایک این عزیزان برای تکیه به این جایگاه اذن می‌طلبم و رخصت می‌خواهم.

اسماعیلی در مورد سابقه کاری خود در دفتر قضائی گفت: من عضو کوچک دستگاه عدله نظام جمهوری اسلامی، سرباز بی‌مقدار و فدایی نظام جمهوری اسلامی و سرباز رهبری معظم این انقلاب هستم و به این سربازی افتخار می‌کنم و امیدوارم این سربازی در دادگستری قرین توفیق باشد.

رئیس جدید دادگستری تهران ارتقای سلامت و کارآمدی دادگستری استان تهران با هدف افزایش اعتماد عمومی، کاهش نارضایتی، رساندن دادگستری تهران به یک الگوی مناسب را از الویت‌های کاری خود برشمرد و در بیان راهکارهای خود برای رسیدن به این اهداف گفت: ایجاد وحدت، همدلی، هم گرایی و هماهنگی فی مابین اجزای دادگستری، محاکم عمومی و انقلاب، دادگاه‌های تجدیدنظر و رسیدن به یک عزم ملی برای رسیدن به یک تعامل، بهره گیری از مدیران دارای سلامت نفس، فعال، کارآمد و دارای روحیه مدیریت جهادی، ارتقای مدیریت ایجاد سازوکار برای نظارت‌های مدیریتی، در کنار نهادهای نظارتی قوه قضائیه از جمله راهکارها برای رسیدن به اهداف بالاست.

وی ارتقاء شان و منزلت قضات و دفاع از قضات پاکدامن در برابر ادعاهای واهی، پیشگیری از تخلفات احتمالی و برخورد قاطع با متخلفان، ارتقاء کیفیت دادرسی با رویکردهای عالمانه و مستدل، تلاش جهت کاهش ورودی پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی و اهتمام به اجرای کیفری و مدنی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین، افزایش رضایتمندی عمومی، احیای جایگاه عدلیه به گونه‌ای که ملجا و پناهگاه مظلومان و کابوس بدهکاران و متخلفان و مرجع علمی دانش پژوهان باشد و این تعامل سازنده و مثبت با نهادهای حاکمیتی را از جمله راهکارهای خود برای رسیدن به اهدافش در دادگستری استان تهران عنوان کرد.

کد N248372