تحلیلگر یونانی: آمریکا باید واقعیات جدید را درک کند

یونان

آتن- ایرنا- ˈونگلیس پسیاسˈ تحلیلگر یونانی درباره عدم صدور روادید نماینده جدید ایران درسازمان ملل متحد گفت: زمان آن رسیده که آمریکا واقعیات و شرایط جدید حاکم بر روند سیاسی جهان را درک کند.

استاد و تحلیلگر مسایل سیاسی یونان روز یکشنبه طی گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: آمریکا هنوز تصورمی کند تنها قدرت حاکم برجهان است و می تواند خواسته های نامشروع و نامعقول خود را با نقض قوانین بین المللی و زیر پا گذاشتن آنها، بردیگران تحمیل نماید در حالیکه شرایط حاکم بر جهان تغییر بسیاری کرده و آمریکا نمی تواند براساس خواسته های نادرست و نامعقول خود، برای دیگران تصمیم بگیرد.

پسیاس همچنین درباره عدم صدور روادید برای حمید ابوطالبی گفت: هرکشوری مجازاست نماینده دلخواه و مناسبی را که تشخیص می دهد برای حضور در سازمان ملل متحد تعیین و معرفی کند و آمریکا به عنوان کشور میزبان براساس قوانین بین المللی و توافقنامه مربوطه دراین باره، موظف است برای نمایندگان تمام کشورها روادید صادر کند و خودداری از این امر، خلاف قوانین بین المللی است.

این تحلیلگر یونانی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی هنوز در عصری که زمان آن مدت هاست گذشته بسر می برند و متوجه نیستند که دیگر نمی توانند در امور داخلی دیگران دخالت کنند و خواسته های خود را با زور به دیگران تحمیل نمایند.

وی در ادامه با اشاره به لشکرکشی های آمریکا و رژیم صهیونیستی در جهان و منطقه خاورمیانه گفت: آمریکا وهمپیمانانش برای تحمیل خواسته های نامعقول خود و حاکمیت بر منابع دیگران، به کشورهای عراق، افغانستان و دیگر نقاط جهان لشکرکشی کردند و سردمداران رژیم صهیونیستی سال هاست کشور و مردم مظلوم فلسطین و لبنان را مورد حمله قرارمی دهند اما زمان این تاخت و تازها بسرآمده زیرا ملت های جهان بیدار شده اند و دیگرحاضر به پذیرش تسلط دیگران نیستند.

این تحلیلگر یونانی با اشاره به مخالفت آمریکا و رژیم صهیونیستی با توافق بین حماس و فتح تحت عنوان آشتی ملی نیز گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی تصور می کنند دیگران برای رسیدن به توافق بایستی از آنان اجازه بگیرند که این خود بیانگر بینش سیاسی ناقص آنان از تغییرات سیاسی در جهان و بخصوص درمنطقه خارومیانه می باشد.

پسیاس درادامه افزود: قدرت های جهانی جدیدی درحال شکل گیری است و به همین دلیل تنها توصیه ای که می توان به آمریکا و رژیم صهیونیستی کرد این است که اگر خواهان احترام نزد جهانیان هستند، باید از دخالت در امور دیگران دست بردارند.

اروپام**2170**1485**1337
کد N248309