رئیس دادگستری استان تهران در پاسخ به ایلنا:

فضای بند۳۵۰ آرام است/ پرونده فرد مرتبط با بی‌بی سی به دادسرا رفته است

سیاست داخلی

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تمامی افراد این بند توانسته‌اند با خانواده‌هایشان دیدار کنند،گفت: بله تمام دیدار‌ها انجام شده است.

رئیس دادگستری استان تهران در مورد توقیف روزنامه ابتکار؛ وضعیت بند ۳۵۰ و زندانی مرتبط با شبکه بی‌بی سی فارسی توضیحاتی داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه تودیع و معارفه رؤسای دادگستری قدیم و جدید استان تهران در خصوص علت توقیف روزنامه ابتکار و آیا اینکه آیا وی از روز نامه شکایتی کرده است، گفت: هنوز در مورد علت این پرونده اطلاعی ندارم و از روزنامه‌ها نیز هیچ شکایتی نکردم.

رئیس سابق سازمان زندان‌های در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر وضعیت بند ۳۵۰ زندان اوین گفت: آرامش به این بند برگشته است و هیچ مشکلی و جود ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تمامی افراد این بند توانسته‌اند با خانواده‌هایشان دیدار کنند،گفت: بله تمام دیدار‌ها انجام شده است.

رئیس دادگستری استان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس زندان اوین به خاطر این مسئله تغییر کرده است گفت: هیچ تغییری در زندان اوین رخ نداده است.

رئیس دادگستری استان تهران در مورد پرونده فردی که با بی‌بی‌سی فارسی مرتبط بود، گفت: پرونده این فرد به دادسرای تهران ارسال شده است.

کد N248231