یک مقام حزبی:

99 درصد از اعضای حزب حاکم ترکیه خواهان ریاست جمهوری اردوغان هستند

حزب حاکم

آنکارا - ایرنا - ˈمصطفی الیتاشˈ جانشین رییس گروه پارلمانی حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه گفت: 99 درصد از اعضای حزب حاکم خواهان نامزدی ˈرجب طیب اردوغانˈ در انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور هستند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، الیتاش در گفت و گو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه اعضای حزب عدالت و توسعه بر این باورند که ریاست جمهوری حق اردوغان است، افزود: عده بسیار کمی از اعضا این حزب بر این باورند که ادامه کار اردوغان به عنوان نخست وزیر به نفع حزب عدالت و توسعه خواهد بود.

وی اضافه کرد: ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اواخر ماه ژوئن صورت خواهد گرفت و فرصت کافی برای رایزنی های نخست وزیر با نمایندگان مجلس ، سران تشکیلات استانی حزب عدالت و توسعه و شهرداران عضو این حزب وجود دارد.

محافلی در ترکیه بر این عقیده هستند که در صورت انتخاب رجب طیب اردوغان به مقام ریاست جمهوری و برکناری وی از رهبری حزب عدالت و توسعه، این حزب دچار فرسایش و کاهش آرا خواهد شد و به این دلیل خواهان باقی ماندن اردوغان در پست نخست وزیری و رهبری حزب هستند.

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ماه اوت آینده (مردادماه ) برگزار خواهد شد.

خاورم ** 2010**230**1651
کد N247968