اوج آلان خواهان بازگشت کردها به خانه هایشان در ترکیه شد

ترکیه

آنکارا - ایرنا - ˈعبدالله اوج آلانˈ رهبر زندانی ˈپ.ک.کˈ گفت: در روند مذاکرات صلح کردها با دولت آنکارا باید زمینه قانونی بازگشت اعضای گروه پ.ک.ک به منازلشان فراهم شود.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری ˈحریتˈ، رهبر حزب غیر قانونی ˈکارگران کرد ترکیهˈ (پ.ک.ک ) این مطلب را در دیدار سه نفر از نمایندگان کرد در مجلس ترکیه با وی در زندان ˈایمرالیˈ عنوان کرد.

نمایندگان یاد شده در بازگشت از زندان به خبرنگاران گفتند که آوج آلان گفته است که مذاکرات صلح پ.ک.ک با دولت ترکیه که از یکسال پیش آغاز شده، با دشواری پیش می رود، ولی از انجام این مذاکرات پشیمان نیست .

اوج آلان با اشاره به اینکه شرایط سیاسی در ترکیه پی در پی در حال تغییر است، اضافه کرد که هم احتمال ارایه پیشنهادهای سازنده و عمیق وجود دارد و هم احتمال دارد که مذاکرات دولت ترکیه با کردهای این کشور به بن بست برسد.

وی افزود: اقدامات دولت آنکارا در این مورد تعیین کننده خواهد بود ، اگر دولت می خواهد که عناصر مسلح پ.ک.ک به آغوش خانواده و جامعه خود برگردند و از ارتفاعات پائین آمده و از شمال عراق به کشور باز گردند، باید زمینه قانونی و حقوقی آن را فراهم آورد و هر چه زودتر قانون مربوطه را در مجلس ترکیه به تصویب رساند.

مذاکرات صلح میان دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ و رهبر زندانی گروه پ.ک.ک از نوروز سال گذشته آغاز شده است.

در این روند درگیریهای مسلحانه میان نظامیان و عناصر پ.ک.ک که در سه دهه اخیر موجب مرگ حدود چهل هزار نفر شده، تقریبا به پایان رسیده است.

خاورم ** 2010*230**1651
کد N247869