اعلام حکومت نظامی در میدان تقسیم ترکیه

آمریکا اروپا

دولت ترکیه برای جلوگیری از برگزاری مراسم اول می در میدان تقسیم اعلام کرد که در این روز ورود به این منطقه از شهر استانبول ممنوع بوده و 15 هزار نیروی پلیس به همراه 50 دستگاه ماشین آبپاش از ورود مردم به میدان تقسیم جلوگیری خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، تنشها میان احزاب مخالف، اتحادیه های کارگری و دولت بر سر آزاد بودن ورود به میدان تقسیم در تاریخ اول می همچنان دارد و در همین رابطه پلیس اقدامات ویژه ای را برای جلوگیری از تجمعات در این روز در میدان تقسیم در دستور کار دارد.

بر اساس این برنامه، راه های ورودی به میدان تقسیم در تارخ اول می مسدود خواهند بود و 15 هزار نیروی پلیس نیز در این روز در محل مستقر خواهند شد تا از ورود مردم به میدان تقسیم جلوگیری کنند. علاوه بر این موارد 50 دستگاه ماشین آبپاش نیز در محل مستقر خواهند شد تا در صورت بروز ناآرامی اقدام به متفرق کردن معترضان کنند.

در همین رابطه برخی از فعالان حقوقی با مطرح کردن شکایاتی در دادگاه قانون اساسی ترکیه خواستار اقدام این نهاد درباره برگزاری تجمع در تاریخ 1 می در میدان تقسیم شده اند.

تاریخ اول می در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان روز کارگر شناخته می شود و معمولا تجمعاتی که در این روزها برگزار می شوند تبدیل به اعتراضات ضد دولتی می شوند.

در همین رابطه در هفته گذشته نیز میدان تقسیم شاهد برپایی تجمعی درباره برنامه اول می بود که مداخله پلیس سبب به آشوب کشیده شدن آن شد.

میدان تقسیم استانبول بیش از یک سال است که به عنوان محلی برای برگزاری اعتراضات و تجمعات ضد دولتی تبدیل شده است. این محل پس از حوادث بهار و تابستان گذشته که به برپایی تظاهرات به مدت بیش از سه ماه انجامید، از شهرت جهانی برخوردار شد.