سناریوسازی هالیوودی رسانه سعودی علیه دولت سوریه/ تسلیحات شیمیایی در سواحل نگهداری می‌شوند!

آفریقا و خاورمیانه

یک روزنامه سعودی که به خبرسازی علیه محور مقاومت معروف است، در گزارشی مدعی شد که دولت سوریه بخشی از تسلیحات شیمیایی خود را در مناطق ساحلی مخفی کرده تا دور از چشم بازرسان بین المللی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سعودی الوطن که به جوسازی علیه محور مقاومت در منطقه مشهور است، در گزارشی مدعی شد: دولت سوریه بخشی از تسلحات شیمیایی خود را دور از چشم بازرسان بین المللی به مناطق ساحلی انتقال داده و در آنجا از آنها نگهداری می کند.

در سناریو روزنامه سعودی علیه دمشق که بی شباهت به فیلمهای هالیوودی هم نیست اعلام شده است: دولت سوریه تسلیحات شیمیایی خود را از طریق تونلهای زیرزمینی حزب الله که در مناطق مرزی با سوریه ایجاد شده انتقال داده است و  در مرحله بعد از خودروهای سنگین انتقال سبزیجات با هماهنگی دولت عراق استفاده شده و این تسلیحات در مناطق ساحلی مخفی شده است.

روزنامه الوطن در ادامه ادعا می کند: هدف "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه از انتقال تسلیحات به مناطق ساحلی ایجاد نقطه ای امن برای علویها است که در صورت افزایش فشارها علیه سوریه به این منطقه منتقل شوند.

خاطرنشان می شود ناظران منطقه ای و بین المللی اخیرا درباره ادامه انتشار اخبار ساختگی برخی رسانه ها درباره استفاده سوریه از تسلیحات شیمیایی هشدار داده بودند.