سردار دهقان:

فضای تهدید علیه کشورمان توهم نیست/ از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهیم کرد