مقتدی صدر:| 162947

انتخابات پارلمانی آخرین فرصت برای تغییر در عراق است

سیاسی

رهبر جریان صدر انتخابات پارلمانی در عراق را «انقلاب سفید» توصیف کرده و آن را آخرین فرصت برای تغییر در این کشور دانست.

«مقتدی صدر» رهبر جریان صدر تاکید کرد که انتخابات پارلمانی آخرین فرصت برای تغییر در عراق است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز عربی، صدر در سخنانی تلویزیونی از همه مردم عراق خواست در انتخابات پارلمانی که ۳۰ آوریل برگزار می‌شود، شرکت کنند.

رهبر جریان صدر انتخابات پارلمانی در عراق را «انقلاب سفید» توصیف کرده و آن را آخرین فرصت برای تغییر در این کشور دانست.

وی همچنین از سازمان ملل و سازمان‌های بین المللی مربوط خواست که بی‌طرفی را رعایت کرده و بر انتخابات پارلمانی عراق به صورت مستقیم و غیرمستقیم نظارت کنند.

کد N247318