بازگشت ملخ ها به لبنان/ نگرانی مردم و توصیه های دولت

ملخ,قحطی

بیروت - ایرنا – در چند روز گذشته گزارش هایی از بازگشت ملخ ها به لبنان و دیده شدن آنها در حومه شهرهای مختلف این کشور منتشر شده و این مسئله نگرانی و ترس مردم لبنان را در پی داشته است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، تلویزیون لبنانی الجدید در این رابطه گفت : شنیدن نام ملخ کافی است که خاطرات تلخی را که ملت لبنان از این حشره در خاطرات خود دارند، زنده کند و وحشت و نگرانی را در میان آنان برانگیزد

الجدید،علت این ترس و نگرانی مردم لبنان را قحطی در آستانه جنگ جهانی اول که گفته می شود دسته های بزرگ ملخ ها چند روزی مانع رسیدن نور خورشید به زمین شده بودند، دانست.

امروز ملخ ها به لبنان بازگشته اند و آن هم از نوع «الجندب» که قدرت تحرک و پرش های بلند و سریع را دارد و انتشار این خبرآسایش و آرامش لبنانی ها بویژه کشاورزان را در چند روز گذشته سلب کرده است.

درچند روز گذشته تعداد محدودی از این نوع ملخ ها در شهرهای صیدا در جنوب و طرابلس درشمال و حتی حومه بیروت مشاهده شده است.

علت بازگشت ملخ ها تغییر شرایط آب و هوایی در جهان و منطقه از جمله در لبنان اعلام شده است.

در مقابل ترس و نگرانی مردم از بازگشت ملخ ها بویژه دیده شدن آنها در باغ ها و کشتزارهای حتی حومه شهرهای بزرگ ، وزارت کشاورزی لبنان اعلام کرد که این پدیده در زمان حاضر نباید موجب نگرانی و وحشت باشد.

وزارت کشاورزی لبنان تلاش کرد که به مردم این کشور اطمینان دهد که خطری از بابت وجود ملخ ها لبنان بویژه بخش کشاورزی آن را تهدید جدی نمی کند.

« لویس لحود» مدیرکل وزارت کشاورزی لبنان گفت: هیچ دلیلی برای وحشت و نگرانی وجود ندارد، آنچه تاکنون در لبنان دیده شده نوعی از حشرات هستند که به دلیل عوامل و تغییرات آب و هوایی به لبنان آمده اند.

درهمین حال از مردم لبنان و بویژه کشاورزان خواسته شده است که درصورت مشاهده گسترده ملخ ها و احساس خطر مراتب را به وزارت کشاورزی لبنان اعلام کنند.

الجدید در بخشی از گزارش خود اعلام کرد که میلیون ها ملخ در روستاها و شهرهای استان های عربستان سعودی و نزدیک مرزهای اردن دیده شده اند.

دسته های بزرگ ملخ ها با حمله به اماکن مختلف این روستاها و شهرها از جمله میدان ها و بازارها صحنه هایی را مانند فیلم های وحشتناک ایجاد کرده اند.

این تلویزیون لبنانی در پایان گزارش خود ، سئوال کرد که آیا لبنان میزبان ملخ ها خواهد شد و یا آنها لبنان را برای گذر انتخاب کرده اند و برنامه دولت لبنان در صورت تبدیل این پدیده به یک بحران خطرناک برای مقابله با آن چیست؟

خاورم ** 1324
کد N247106