استاد دانشگاه آلاباما آمریکا در گفتگو با مهر:

آمریکا و عربستان حامی ایاد علاوی هستند/امنیت عراق در گروی تحولات سوریه است

آفریقا و خاورمیانه

پروفسور نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی آمریکا در گفتگو با خبرگزاری مهر با اعلام اینکه آمریکا و عربستان سعودی حامی ایاد علاوی هستند گفت: امنیت و ثبات عراق در گروی تحولات سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی آمریکا است. وی از کارشناسان مسائل خاورمیانه است که دارای آثار مختلفی است.

کتاب "سیاستهای کردها در خاورمیانه" از جمله آثار این استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل به شمار می رود. خبرگزاری مهر در آستانه انتخابات پارلمانی عراق مصاحبه ای با نادر انتصار انجام داده است که به شرح زیر است:

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: جریان ها و گروه های اصلی حاضر در انتخابات پارلمانی عراق مورد حمایت کدام کشورهای منطقه هستند؟

انتصار: گروه ائتلاف دولت قانون به عنوان مهمترین گروه که در انتخابات پارلمانی عراق شرکت می کند رابطه نزدیکی با ایران طی چند سال اخیر داشته است و بنابراین از پشتیبانی ایران بیش از سایر کشورهای منطقه برخوردار است. البته باید در نظر داشت ائتلاف دولت قانون با شکاف های مختلفی مواجه است به عنوان مثال "علی دباغ" که از همراهان نزدیک نوری المالکی بود اکنون از این ائتلاف جدا شده است.

ضمنا سازمان بدر و بلوک شهرستانی نیز با ایران رابطه صمیمانه داشته اند. کشورهای دیگر منطقه به جز ایران نیز سعی خواهند داشت که با نفوذ بر روی گروه های دیگر که با نوری المالکی و حزب الدعوه رقابت دارند و به ویژه طرفداران "ایاد علاوی" نفوذ داشته باشند.

گفته می شود آمریکا و عربستان سعودی بر سر انتخاب ایاد علاوی با یکدیگر به توافق رسیده اند نظر شما در این رابطه چیست؟

من نمی دانم تا چه اندازه این نظریه درست باشد گرچه ایاد علاوی همیشه مرد قابل اعتماد آمریکا و عربستان بوده است، اشکال عمده برای علاوی و به طور کلی ائتلاف العراقیه این است که این گروه اتحاد سابق خود را از دست داده است. با توجه به دسته بندی ها و شکاف های عمیقی که در ائتلاف العراقیه ایجاد شده است من شک دارم که این ائتلاف بتواند به عنوان رقیب اصلی مالکی نقش سابق خود را ایفا کند.

ولی درباره شخص علاوی شکی نیست که وی نامزد مورد حمایت آمریکا، عربستان سعودی و سایر کشورهای عرب منطقه خلیج فارس باقی مانده است و از منابع مالی آنها در این انتخابات پارلمانی استفاده خواهد کرد که شاید بتواند از آب گل آلود ماهی بگیرد.

آینده عراق در پرتو اوضاع سوریه و ناامنی های غرب عراق را چطور ارزیابی می کنید؟

به نظر من امنیت عراق و ثبات داخلی آن تحت تاثیر تحولات سوریه خواهد بود یعنی ناامنی و جنگ داخلی در سوریه اثر مستقیم بر امنیت عراق به ویژه غرب آن کشور خواهد داشت به خصوص افراط گرایان سلفی که در سوریه حضور دارند عملیات خود را از سوریه به عراق گسترش خواهند داد و سعی خواهند کرد عراق را نیز جزء سلطه عملیات خود قرار دهند. عراق تاکنون نتوانسته است کنترل مرز غربی خود را تقویت کند.

به گزارش مهر، ائتلاف ها و گروه های شرکت کننده در انتخابات پارلمانی عراق عبارتند از:

1- ائتلاف المواطن (شهروند) به رهبری سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق

2- تحالف الاصلاح الوطنی (ائتلاف اصلاح ملی) به رهبری ابراهیم جعفری نخست وزیر پیشین عراق

3- ائتلاف دولة القانون (ائتلاف دولت قانون)

4- ائتلاف الوطنیه (ائتلاف ملی) به رهبری ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق

5- ائتلاف متحدون للاصلاح (ائتلاف اصلاح متحدون) به رهبری اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق

6- ائتلاف التغییر الجدید (ائتلاف تغییر جدید) به رهبری ناصر ثعلب الساعدی

7- ائتلاف نعمل للعراق (ائتلاف به خاطر عراق فعالیت می کنیم) به رهبری علی ضاری علی القیاض

8- ائتلاف الفضیله و النخب المستقلة (ائتلاف فضیلت و نخبگان مستقل) به رهبری هاشم عبدالحسن علی هاشم

9- التحالف المدنی الدیمقراطی (ائتلاف مدنی دموکراتیک) به رهبری علی کاظم عزیز الرفیعی

10- ائتلاف البدیل العراقی (ائتلاف البدیل عراق) به رهبری احمد عبدالزهره الفتلاوی و نیز شامل تجمع عراق النزهة به رهبری صباح جلوب فالح حامی الساعدی است.

11- ائتلاف العراق به رهبری عبدالسلام ابراهیم حمودی

12- ائتلاف الکردی الموحد (ائتلاف یکپارچه کردها) به رهبری فرید محمد تقی حسن

13- ائتلاف اوفیاء للوطن (ائتلاف وفاداران به میهن) به رهبری وائل عبداللطیف حسین

14- ائتلاف بلاد النهرین الوطنی (ائتلاف ملی بلاد النهرین) به رهبری رمیو حزیران

15- ائتلاف العربیه به رهبری صالح المطلک عمر (معاون اهل تسنن نخست وزیر شیعه عراق)

16- قائمة السلام الکردستانی (فهرست صلح کردستان) به رهبری شیرکو محمد صالح احمد

17- ائتلاف دیالی هویتنا (ائتلاف دیاله هویت ما است) به رهبری عامر حبیب خیزران

18- ائتلاف الوفاء العراقی (ائتلاف وفاداری به عراق) به رهبری سامی جاسم عطیه العسکری

19- قائمة جبهه ترکمان کرکوک (فهرست جبهه ترکمان های کرکوک) به رهبری حسن توران بهاءالدین سعید

20- الجبهه العربیه للانقاذ (جبهه نجات العربیه) به رهبری عمر خلف جواد

21- قائمه التحالف الوطنی الکردستانی (فهرست ائتلاف ملی کردستان) به رهبری محمد حاج محمود محمد سان احمد

22- ائتلاف الرفاه و السلام (ائتلاف رفاه و صلح) به رهبری جمال محمد حسن الوکیل

23- ائتلاف عرب کرکوک به رهبری عبدالرحمان منشد عاصی علی

24- تحالف النجف الدیمقراطی (ائتلاف دموکراتیک نجف) به رهبری عدنان عیسی احمد الحبوبی

25- الائتلاف الوطنی فی صلاح الدین (ائتلاف ملی صلاح الدین) به رهبری ضیاء نجم عبدالله احمد

26- تحالف نینوا الوطنی (ائتلاف ملی نینوا) به رهبری عمار حکیم

27- ائتلاف الاحرار (ائتلاف آزادگان) به رهبری ضیاء نجم عبدالله احمد

28- ائتلاف کفی (ائتلاف کافی است) به رهبری مرتضی ابراهیم محمد سبع الخزرجی

29- ائتلاف البدیل المدنی المستقل (ائتلاف مدنی مستقل البدیل) به رهبری صبیح حبیب یسر محسن

30- ائتلاف خلاص (ائتلاف رهایی) به رهبری علی فرحان حمید

31- ائتلاف الکردستانی فی نینوی (ائتلاف کردستان نینوا) به رهبری مسعود بارزانی

32- قائمه تحالف التاخی و التعایش (فهرست ائتلاف برادری و همزیستی) به رهبری طاهر حکیم رحیم علی

33- ائتلاف الوفاء للانبار (ائتلاف وفاداری به الانبار) به رهبری قاسم محمد عبد حمادی

34- ائتلاف الرماح الوطنی (ائتلاف ملی الرماح) به رهبری سرمد عادل محمد یوسف

35- تحالف ترکمان کرکوک (ائتلاف ترکمان های کرکوک) به رهبری محمد مهدی البیاتی

36- تحالف صلاح الدین الوطنی به رهبری حسین الشهرستانی

..........

مصاحبه: سمیه خمارباقی