امیری خبر داد:

برنامه وزارت کشور برای اجرایی کردن طرح عفاف و حجاب در فصل گرما

دولت

سخنگوی وزارت کشور از برنامه های این وزارتخانه و نیروی انتظامی برای عملیاتی کردن طرح عفاف و حجاب در فصل گرما خبر داد و گفت: قطعا مردم جامعه موازین شرعی و هنجارهای جامعه را رعایت خواهند کرد.

حسینعلی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر ، در مورد برنامه های وزارت کشور برای اجرایی کردن طرح عفاف و حجاب با توجه به نزدیک بودن فصل گرما، گفت: وزارت کشور با همکاری نیروی انتظامی برنامه هایی برای اجرایی کردن طرح عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر دارد که در زمان خود اجرایی خواهدکرد.

وی در عین حال تاکید کرد: از نظر وزارت کشور مردم جامعه ما مردم متدین و دین مداری هستند و هنجارهای جامعه را رعایت خواهند کرد ؛ اما وزارت کشور برای عده قلیلی که ممکن است چارچوب ها و هنجار های جامعه را رعایت نکنند برنامه ای در نظر خواهد داشت.

سخنگوی وزارت کشور، همچنین در پاسخ به این سوال که چه تصمیمی در مورد دفن ریچارد فرای ایران شناس امریکایی در اصفهان گرفته شده است، گفت: این موضوع ارتباطی با وزارت کشور ندارد.

امیری، همچنین در مورد پیشنهاد راهپیمائی کارگران توسط خانه کارگر، گفت: از نظر ما مشکلی ندارد؛ اما تصمیم گیری در مورد این موضوع را به استانداری تهران واگذار کرده ایم.