یک نماینده ادوار مجلس:عملکرد جزیره ای از موانع تحقق شعار سال جاری است

مجلس هشتم,اقتصادوفرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی شعار سال 93

یک نماینده سابق مجلس می گوید برای تحقق شعار سال باید تا حد ممکن از جزیره ای عمل کردن دور شد.

مریم هدیه لو: امیر طاهر خانی نماینده مردم تاکستان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم شورای اسلامی بوده است. وی در خصوص شعار سال 93 معتقد است برای اصلاح اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی لازم است که یک عزم ملی در میان آحاد مردم و توجه به مدیریت جهادی در میان مسئولین ایجاد شود. این نماینده عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم معتقد است که شعار امسال نباید مانند شعارسال های گذشته در قالب همان شعار باقی بماند و جنبه عملی به خود نگیرد. باید برای موضوع که صرفا شعار نباشد راهکارهای اجرایی آن را تدوین کنیم و نه اینکه یک سالی هم برای راهکارهای اجرایی اش در جا بزنیم، لازمه آن این است که خیلی سریع در همان ماه اول سال راهکارهای اجرای موضوع تبیین شود تا بتوانیم نتیجه بگیریم.

  

آقای طاهر خانی ! با توجه به تجربه هایی که سال های گذشته از شعار سال و نام گذاری آن داریم ، به نظر شما چه موانعی بر سر راه تحقق شعار امسال وجود دارد؟

معمولااول هر سال،به نام یک اسمی ازسوی مقام معظم رهبری نامگذاری می شود واگردقت کنیم در سال های اخیر بیشتر تاکیدها روی موضوع اقتصاد بوده است که امسال هم همین امر دوباره تحقق یافت. با توجه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی طبیعی است که امسال هم به این شکل نام گذاری شود، به خصوص موضوع« عزم ملی» آن که بسیار با اهداف اقتصاد مقاومتی متناسب است.

در شعار امسال موضوع فرهنگ هم در کنار اقتصاد وجود دارد،فکر می کنید پیام این شعار چهار وجهی چیست؟

در شعار سال یک پیامی وجود دارد که بدون فرهنگ اقتصاد به جایی نمی رسد و قاعدتا فرهنگ هم بدون اقتصاد نمی تواند قوت لازم را داشته باشد. از طرفی این پیام حاوی این موضوع است که وقتی می خواهیم اقتصاد کشور را درست کرده وسیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم، لازمه آن وجود یک عزم ملی است، به این معنی که یک فرد یا فقط دولت یا فقط بخش اقتصاد یا فرهنگ کشور به تنهایی امکان پیاده کردن سیاست های کلان اقتصادی را نخواهد داشت، بنابراین نیازمند این است که همه ارکان نظام و مردم روی این موضوع حساسیت لازم را داشته باشند و همکاری و کمک کنند.

عزم ملی یعنی این که همه قدرت وظرفیت کشور به کمک اجرایی شدن این موضوع بیاید و شاهد این باشیم که کشور از بُعد اقتصادی روی پای خود بایستد، لذا این لازمه کار است که موانعی که وجود داشته حل شود.

بسیاری از کارشناسان مهمترین مانع برای عدم تحقق نام سال را نگاه شعار گونه به آن می دانند، از نگاه شما راهکاربرای اینکه شعار امسال به این سرنوشت مبتلا نشود چیست؟

 باید برای موضوع راهکارهای اجرایی را تدوین کنیم و نه اینکه یک سال هم برای راهکارهای اجرایی شعار سال درجا بزنیم. باید اقتصاد و قدرت اقتصادی کشوردر همین شش ماه اول خود را نشان دهد و اگر غیراز این باشد دچار روزمرگی خواهیم شد .در واقع باید آنچه مربوط به راهکارهای اجرایی نام گذاری سال است، تنها لقلقه زبان باشد و فقط شعار دهیم و و نتیجه ای نگیریم. لازم است که عزم دولت بر همین سو باشد. مجلس در همین راستا قوانینش را تدوین کند و قوه قضاییه بحث مبارزه با بحث اقتصادی را در سرلوحه کارقرار دهد. یعنی همه قوا روی این موضوع تمرکز کنند  وهمزمان پیش بروند . عملکرد جزیره ای یکی از موانع تحقق این شعار خواهد بود و این موضوعی است که باید همه بدان توجه داشته باشند.گاهی بخشی در یک قوه کاری می کند و بخش دیگر، بی تفاوت است یا مانع تراشی می کند.موضوع دیگر که باید بدان توجه کرد رانت خواری اقتصادی است که در کشور معمولا وجود دارد. متاسفانه مفاسد اقتصادی گریبان کشور ما را گرفته است.ان شاالله همه دستگاه ها وعوامل کشور، ظرفیت و استعداد کشوررا به کار بگیرند تا به سمت تحقق اهداف نامگذاری سال باشیم. باید شاهد این باشیم که اقتصاد پویایی داشته باشیم و شعار اولیه انقلاب اسلامی که در واقع استقلال بوده است را ببینیم و مردم تاثیراستقلال و قدرت اقتصادی را درزندگی شان به عینه ببینند.

مدیریت جهادی یکی از بخش های شعار سال است.فکر می کنید این شیوه  در بین مسئولین ما وجود دارد که عزم ملی به آن کمک کند تا اقتصاد و فرهنگ را پوشش دهد؟

متاسفانه این حلقه گمشده کشور است که رهبری با ذکاوت این موضوع را مطرح کرده اند. این چیزی است که از آن دور شده ایم و از روحیه و مدیریت جهادی فاصله گرفتیم.البته با آن مراقبت های ویژه ای که دربحث مدیریت جهادی وجود دارد قطعا مورد نظر مقام معظم رهبری بوده است، به هر ترتیب با مراقبت های لازم این روحیه مدیریت جهادی دوباره باید تقویت شود، مدیریت جهادی وجود دارد ولی اجرا نمی شود. به هرترتیب این روحیه درکشورما وجود دارد زیرا یکی از جوهره های انقلاب ما این است از این جهت این موضوع باید ظهوروبروز پیدا کند و لازمه آن این است که تلاش بیشتری صورت بگیرد تا شاهد باشیم که خروجی آن بحث اقتصاد سالم و پویای کشور باشد.

29/212

 

کد N246769