انتخابات افغانستان به دور دوم کشیده شد/رقابت عبدالله عبدلله با احمد زی

تسنیم نوشت:

کد N246736