ابومازن:

دولت جدید فلسطین اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت

آفریقا و خاورمیانه

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با اشاره به توافق فتح و حماس درباره تشکیل دولت وحدت ملی، اظهار داشت: این دولت به دستور من فعالیت خواهد کرد و اسرائیل را نیز به رسمیت خواهد شناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد: دولتی که براساس توافق آشتی میان فتح و حماس تشکیل خواهد شد، اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت.

وی افزود: دولت جدید تمام تعهدات بین المللی را خواهد پذیرفت.

ابومازن در جمع اعضای کمیته مرکزی جنبش آزادیبخش فلسطین همچنین از تشکیل دولت جدید وحدت ملی فلسطین در آینده نزدیک خبر داد.

خاطرنشان می شود رهبران جنبش فتح و حماس اخیرا طی نشستی درباره تشکیل دولت وحدت ملی به توافق رسیدند.