درخواست پوتین از کاربران گوگل!

ولادیمیر پوتین که برای شرکت در «همایش رسانه ها» به سنت پترزبورگ سفر کرده بود «اینترنت» را یکی از طرح های آژانس امنیت مرکزی آمریکا، سازمان سیا(سی آی ای) توصیف و از کاربران فضای مجازی خواست از استفاده از جستجوگر «گوگل» پرهیز کنند.

درخواست پوتین از کاربران گوگل!ولادیمیر پوتین که برای شرکت در «همایش رسانه ها» به سنت پترزبورگ سفر کرده بود «اینترنت» را یکی از طرح های آژانس امنیت مرکزی آمریکا، سازمان سیا(سی آی ای) توصیف و از کاربران فضای مجازی خواست از استفاده از جستجوگر «گوگل» پرهیز کنند.منبع: یورونیوز
کد N246399