بازی فوتبال اوباما با روبات انسان نما

بازی فوتبال باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا، با یک روبات انسان نما در موزه نوآوری در توکیو.

بازی فوتبال اوباما با روبات انسان نمابازی فوتبال باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا، با یک روبات انسان نما در موزه نوآوری در توکیو.

 

 

کد N246398