هند باردیگر موشک زمین به هواآزمایش کرد

هند,موشک

دهلی نو - ایرنا - هند روز شنبه دومین مرحله آزمایش موشک زمین به هوای ˈآکاشˈ را با موفقیت به انجام رساند.

به گزارش ایرنا،مرحله اول این آزمایش هفته گذشته در ایالت اوریسا در شرق این کشور انجام شد.

این اقدام بخشی از آزمایش های کاربردی برای سنجش کامل برد موشکی است که از سوی نیروی هوایی هند صورت می گیرد.

به گفته منابع نظامی هند، موشک جدید حدود 12 ظهر امروز به وقت محلی از سکوی چندیپور در ایالت شرقی اوریسا پرتاب شد.

ˈام. کی. وی. پراساد ˈ مقام مسوول آزمایش اظهار داشت: هر یک از این موشک ها که ساخت داخل هستند به سمت هواپیمای بدون سرنشین شلیک و باموفقیت هدایت شدند.

آکاش موشک زمین به هوای برد متوسط است که از سوی سازمان تحقیق و توسعه دفاعی هند ساخته شده است.

ساخت این موشک در چارچوب برنامه توسعه موشک های هدایت شونده صورت گرفته است.

موشک آکاش متعلق به نیروی هوایی اکنون در خدمت است اما موشک نیروی زمینی در آخرین مرحله ورود به خدمت قرار دارد.

این موشک برد حمله ای 25 کیلومتری دارد و می تواند کلاهک 60 کیلوگرمی را حمل کند.

موشک آکاش به یک باتری مجهز است که می تواند بطور همزمان چندین هدف را نشانه گیری کرده و به سمت آنها شلیک شود.

آساق ** 2165 ** 275 **
کد N246379