استقبال ایران از توافق آشتی ملی بین گروه های فلسطینی

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران از همبستگی گروه های فلسطینی در برابر رژیم صهیونیستی و هرگونه آشتی ملی که  وحدت فلسطینی را به دنبال داشته باشد، استقبال می کند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خـارجه درخصوص تـوافقنامه اخیر آشتـی ملی میان جنبش های فلسطینی حماس و فتح اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران از همبستگی گروه های فلسطینی در برابر رژیم صهیونیستی و هرگونه آشتی ملی که  وحدت فلسطینی را به دنبال داشته و اتخاذ تصمیم در چارچوب تحقق آرمان های ارزشمند این ملت در مقابله با زیاده خواهی ها و تجاوزات رژیم اشغالگر قدس باشد ، استقبال می کند.