رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور:

حمایت از حقوق مالکیت فکری پیش نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی است

سیاست داخلی,رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشو

رشد و توسعه کشور از ملزومات و پیش نیاز مهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی است/بدون شک تحقق شعار امسال و دستیابی به اقتصاد مطلوب در بستر اقتصاد مقاومتی قابل دسترسی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور رابطه حمایت از حقوق مالکیت فکری را با اعتلای توسعه و رشد اقتصادی مستقیم دانست و گفت: حمایت ازحقو ق مالکیت فکری از ملزومات و پیش نیاز مهم برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد تویسرکانی صبح امروز طی سخنانی در همایش ملی حقوق مالکیت معنوی و نقش آن در توسعه اقتصادی به نامگذاری امسال به نام اقتصاد وفرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در سال گذشته سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ابلاغ و از همه مسئولان خواستند که در این ارتباط تلاش کنند، بدون شک تحقق شعار امسال و دستیابی به اقتصاد مطلوب در بستر اقتصاد مقاومتی قابل دسترسی است

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کل کشور با بیان اینکه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری بر اقتصاد متکی به دانش و فن آوری تاکید شده است، اظهار کرد: در این صنعت استفاده از منابع مالی و سرمایه‌های علمی کشور ونیز پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و سازماندهی نظام ملی نوآوری و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و همچنین دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه تاکید شده است، بدون شک موضوعات مورد بحث در این همایش درارتباط تنگاتنگ با این الزامات اقتصاد مقاومتی است.

وی با تاکید بر ا‌ینکه حمایت از حقوق مالکیت فکری با اعتلای توسعه و رشد اقتصادی رابطه مستقیم و تنگاتنگی دارد، ‌گفت: رشد و توسعه کشور از ملزومات و پیش نیاز مهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. تعاطی فکر و اندیشه در‌باره به کارگیری موثر و بهینه حقوق مالکیت فکری به منظور اعتلای رشد و توسعه اقتصادی به نحوی که متضمن تامین عدالت اجتماعی باشد، ‌در تحقق اهداف برنامه اقتصاد مقاومتی موثر بوده و می‌تواند مورد استفاده دست اندرکاران وسیاستگذاران قرار بگیرد.

تویسرکانی با اشاره به رابطه مستقیم توسعه اقتصادی و فن آوری و خلاقیت اظهار کرد: فناوری و دانش موتور توسعه اقتصادی است و توسعه اقتصادی نیز به خلق دانش کمک می‌کند. این رابطه مستقیم بین فناوری و توسعه اقتصادی و تاثیر متقابل آن دو بر یکدیگر در سال‌های اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است.

معاون رئیس قوه‌قضاییه ایجاد مالکیتهای معنوی را مدیون آفرینشهای فکری و ذهنی دانست وگفت: دانش مقوله‌ای است که قبلا به وجود آمده ولی این آفرینشها‌ی فکری و ذهن خلاق است که آن را گسترش می‌دهد و دانش جدید را به وجود می‌آورد، اگر از این آفرینش‌ها حمایت لازم صورت نگیرد ایجاد و خلق دانش نیز تشویق نخواهد شد.

وی ادامه داد: علاوه بر فناوری و دانش عوامل مهم دیگری نیز دررشد و توسعه اقتصادی دخیل می‌باشند. جهانی شدن، ‌ همبستگی متقابل کشور‌ها، ‌آزاد سازی‌های تجاری، اتخاذ سیاستهای برونگر، ‌انفجار اطلاعات، ‌اینترنت و سیاستهای داخلی کشور‌ها همگی دررشد و توسعه اقتصادی موثر هستند. در عین حال پرواضح است که این پدیده‌ها هریک به نوبه خود فرصت‌ها، چالش‌ها، ‌هزینه و منافعی را فراروی کشور‌ها قرار می‌دهند که در‌جه این فرصت‌ها و چالش‌ها بین کشورها‌ی توسعه یافته و در حال توسعه و بین خود کشورهای درحال توسعه متفاوت است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور با بیان اینکه دارایی‌های فکری دارای ویژگی‌های دارایی‌های ملموس نمی‌باشند، خاطر‌نشان کرد: دارایی‌های فکری به محض اشاعه می‌تواند با هزینه نهایی صفر و یا خیلی اندک به راحتی تولید، کپی برداری و مهندسی معکوس شوند و بدین ترتیب هزینه‌های انجام شده توسط پدید آورنده که در اغلب مواردبسیار زیاد است نادیده گرفته شود.

وی ادامه داد: حقوق مالکیت معنوی نظامی است که مالکیت‌های معنوی ویژگی‌ها ی شبیه به دارایی‌های مادی اعطا می‌کند. این نظام با اعطای حق بهر ه بردای انحصاری به پدید آورنده سبب می‌شودکه دارنده حق بتواند با دریافت قیمتی بالا‌تر از هزینه نهایی برای محصولات خود هزینه‌های انجام شده را جبران و منافعی را برای خود تحصیل کند.

وی با تاکید برا ینکه اگر از عنصر مالکیت معنوی در کالا‌ها، ‌مصنوعات و خدمات حمایت لازم صورت نگیرد انگیزه خلق دانش جدید نیز کمکی نشده و توسعه اقتصادی دانش محور با مشکل مواجه خواهد شد، ادامه داد: حقوق مالکیت معنوی هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای خلق دانش و فن‌آوری‌، توسعه اقتصادی و اعتلای رفاه بشر است. در نظام حقوق مالکیت معنوی استیفای حقوق پدید آورنده وجبران هزینه‌های انجام شده وی و تامین نفع او هدف نهایی و منحصر به فرد نیست، بلکه منافع اجتماع و مصرف کننده نیز مورد نظر است.

وی در ادامه سخنان خود به طرق حمایت از حقوق مالکیت معنوی و خلق دانش جدید و رشد و توسعه اقتصادی آن اشاره کرد و گفت: یک نظام موثر و کار آمد حمایت از مالکیت معنوی به جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک می‌کند. سرمایه گذاری‌های مشترک و قراردادهای لیسانس را افزایش داده و همکاری‌های فنی را گسترش می‌دهد، زیرابه صاحب حق این اطمینان داده می‌شود که محصول فکری او از حمایت قانونی برخوردار بوده و مورد تجاوز قرا رنخواهد گرفت. همچنین حمایت از حقوق مالکیت فکری سبب انتقال فناوری که عامل مهم در توسعه اقتصادی است و کشورهای در حال توسعه به آن نیاز وافر دارند، می‌گردد

وی خاطرنشان کرد: در نظام‌هایی که در آن‌ها سطح حمایت از حقوق مالکیت معنوی بسیار بالا باشد، این نوع حمایت تبعات منفی را بدنبال داشته و تحقق مزایای مترتب بر حمایت در زمینه انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تشویق فعالیتهای تحقیق و توسعه، ‌ایجاد فر‌صتهای شغلی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه می‌سازد. حمایت از مالکیتهای معنوی اتخاذ رفتار انحصاری و یا انحصار ناقص صاحبان حق را بیشتر تشویق می‌کند که خود می‌تواند قیمتهای بالا‌تر و تولید کمتر را نتیجه دهد و چون بیشتر کشورها‌ی درحال توسعه منابع مالی و ظرفیت لازم برای پذیرش این رفتار را ندارند، لذا اشاعه اطلاعات در سطح اطلاعات نیز محدود می‌شود.

تویسرکانی با بیان اینکه در تدوین نظامهای حمایت از حقوق مالکیت فکری بایستی به وضعیت خاص کشور‌ها و نیاز‌ها ی آنان توجه شود، اظهار کرد: تعیین نظام بهینه حمایت از مالکیت معنوی که مقتضی حداکثر نفع برای توسعه اقتصادی باشد از اهمیت بسیار برخوداری است. انتظار می‌رود که همایش حاضر با بهره گیری از بیانات ارزشمند سخنرانان خارجی و داخلی و مشارکت فعال شرکت کنندگان بتواند ضمن تعیین جبنه‌های مختلف نقش مالکیت معنوی در توسعه اقتصادی ابعاد این نظام بهینه را مشخص کند.

کد N245953