مبارك وارد آكادمی پلیس قاهره شد

سیاسی

دادگاه جنایی قاهره محاکمه مبارک، «جمال» و «علاء» دو پسرش و نیز «حبیب العادلی» وزیر کشور دوران وی به همراه شش نفر از معاونانش را به اتهام قتل تظاهرکنندگان طی انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ مصر از سر می‌گیرد.

محاکمه «حسنی مبارک» رئیس‌جمهوری مخلوع مصر امروز -شنبه- دنبال می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از بوابه الشروق، دادگاه جنایی قاهره محاکمه مبارک، «جمال» و «علاء» دو پسرش و نیز «حبیب العادلی» وزیر کشور دوران وی به همراه شش نفر از معاونانش را به اتهام قتل تظاهرکنندگان طی انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ مصر از سر می‌گیرد.

دادگاه مبارک در آکادمی پلیس مصر در قاهره برگزار می‌شود.

کد N245880