سرپرست نمایندگی ایران نزد سازمان ملل:

اسرائیل تنها مانع ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای است

سیاست خارجی

سفیر و سرپرست نمایندگی کشورمان از کشورهای هسته ای نیز به خاطر عدم پای بندی به تعهدات خلع سلاح هسته ای خود انتقاد کرد و گفت این کشورها باید با حسن نیت به تعهدات خود عمل کنند و اجازه دهند مذاکرات در این زمینه با موفقیت به پیش برود.

سفیر و سرپرست نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: نه تنها سلاح‌های هسته‌ای و فعالیت‌های هسته‌ای مخفی اسرائیل و عدم پایبندی‌اش به معاهدات بین المللی در زمینه سلاحهای کشتار جمعی مانع اصلی ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه است، بلکه سیاست‌های غیرسازنده آن نیز مانع اقدامات سازمانهای بین المللی در حمایت از تحقق این امر است.

به گزارش ایلنا، غلامحسین دهقانی سفیر و سرپرست نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک امروز طی سخنرانی در پایان نشست سالانه کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل با اشاره به اینکه مخالفت رژیم صهیونیستی با گنجاندن موضوع برگزاری کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای در سند پایانی این کمیسیون دلیل اصلی شکست نشست امسال بوده است،گفت: اسرائیل با این اقدام خود نشان داد که نه تنها سلاح‌های هسته‌ای و فعالیت‌های هسته‌ای مخفی آن و عدم پای بندی‌اش به معاهدات بین المللی در زمینه سلاحهای کشتار جمعی مانع اصلی ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه است، بلکه سیاست‌های غیرسازنده آن نیز مانع اقدامات سازمانهای بین المللی در حمایت از تحقق این امر می‌باشد.

دهقانی اظهار داشت: متأسفانه این اقدامات اسرائیل تحت حمایت کشورهای هسته‌ای غربی صورت می‌گیرد در حالی که تمامی این کشور‌ها مسئولیت مهمی در اجرای قطعنامه خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای به عهده دارند.

وی افزود: اسرائیل باید از این سیاست‌ها دست برداشته و ضمن پیوستن به پیمان عدم اشاعه، کلیه تاسیسات هسته‌ای خود را تحت پادمانهای چامع آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دهد.

سفیر و سرپرست نمایندگی کشورمان از کشورهای هسته‌ای نیز به خاطر عدم پای بندی به تعهدات خلع سلاح هسته‌ای خود انتقاد کرد و گفت این کشور‌ها باید با حسن نیت به تعهدات خود عمل کنند و اجازه دهند مذاکرات در این زمینه با موفقیت به پیش برود.

دهقانی همچنین خواستار آغاز فوری مذاکرات کنوانسیون جامع خلع سلاح هسته‌ای شد و گفت که تدوین و اجرای آن می‌تواند منجر به امحای کلیه این سلاح‌ها شده و جهانی امن‌تر را برای همه ملل و آیندگان به ارمغان آورد.

شایان ذکر است که پیشنهاد تدوین کنوانسیون جامع خلع سلاح هسته‌ای در شهریور گذشته از سوی روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد به اولین نشست عالی رتبه مجمع عمومی در خصوص خلع سلاح هسته‌ای ارائه گردید و دو ماه بعد به تصویب این مجمع رسید.

 

کد N245661