پزشكیان در گفت‌و‌گو با ایلنا:

تشکیل جبهه اصلاحات نشان از رشد این جریان دارد

مجلس

مشکل تحزب در مملکت ما این نیست که جریان وجود ندارد بلکه در هر جریانی جریان‌های زیادی وجود دارد و این مسئله است كه موجب می‌شود ثبات در روال کاری جناح‌ها و گروه‌ها دیده نمی‌شود.

نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی تشكیل جبهه اصلاح‌طلبان با محوریت بزرگان اصلاحات را نشان از تعالی و رشد این جریان دانست و بیان کرد: مجموعه کسانی که با یک رهبر کار می‌کنند باید دارای همان جریان فكری باشند که رهبرشان دارد نه اینکه هرکسی برای خود جریان سازی کند.

مسعود پزشکیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، با استقبال از پیشنهاد تشکیل جبهه اصلاحات اظهار کرد: هر حرکتی که برای رسیدن به وحدت انجام شود دارای ارزش دارد. اگر ما این ادبیات را داشته باشیم که بتوانیم باهم بشینیم و روی نکات مشترک تفاهم کنیم نشانه رشد یافتگی و تعقل و اندیشه بالا است.

وی ادامه داد: اگر اصلاح‌طلبان بتوانند با رهبری بزرگانی همچون سید محمد خاتمی و آیت الله هاشمی و محمدرضا عارف جبهه متحدی را تشکیل بدهند، نشان از تعالی و رشد اصلاح طلبان است البته به شرطی که همه جمع شوند و بر اساس اصولی تفاهم کنند و این اصول را در نگاه، گفتار و رفتار خودشان و مجموعه کسانی که با آنها کار می کنند اشاعه بدهند.

نماینده مردم تبریز وجود یک جریان متحد را تنها راه ثبات در روال کاری احزاب معرفی کرد و گفت: مجموعه کسانی که با یک رهبر کار می کنند باید دارای همان جریان فكری باشند که رهبرشان دارد نه اینکه هرکسی برای خود جریان سازی کند، زیرا مشکل تحزب در مملکت ما این نیست که جریان وجود ندارد بلکه در هر جریانی جریان های زیادی وجود دارد و این مسئله است كه موجب می شود ثبات در روال کاری جناح‌ها و گروه‌ها دیده نمی‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود شورای مشورتی اصلاح طلبان که توسط سید محمد خاتمی تاسیس شده نیازی به تاسیس جبهه اصلاحات وجود دارد؟ ابراز کرد: ما هیچ کاری را نهادینه و علمی نکرده‌ایم و بر اساس اصول مشورت نمی دهیم و مشورت نمی گیریم و مجراها برای دریافت مشورت ها وجود ندارد.بیشتر مشورت ها به شکل سلیقه ای ابراز می شود تا اصول مند و به همین خاطر با تشکیل جبهه ای متحد از اصلاح طلبان با رهبری بزرگان این جریان و با تفاهم بر روی اصول، تشکیل جبهه اصلاحات اقدام ارزشی محسوب می‌شود.

کد N245469