قدری جمیل:

در انتخابات ریاست جمهوری سوریه شرکت نمی‌کنم

آفریقا و خاورمیانه

قدری جمیل معاون سابق نخست وزیر سوریه اعلام کرد: جبهه تحول و آزادی (التغییر و التحریر) در انتخابات ریاست جمهوری سوریه نامزدی ندارد و در آن هم مشارکت نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، "قدری جمیل" معاون سابق نخست وزیر سوریه در اظهاراتی تاکید کرد که در انتخابات ریاست جمهوری سوریه شرکت نخواهد کرد.

وی اظهار داشت: جبهه تحول و آزادی (التغییر و التحریر) در انتخابات ریاست جمهوری سوریه نامزدی ندارد و در آن هم مشارکت نمی کند.

جمیل افزود: شرایط کنونی در کشور اجازه نمی دهد که رقابت واقعی (میان نامزدها) شکل بگیرد.

وی تاکید کرد: جبهه تحول و آزادی تصمیم گرفت که در جریان انتخابات مشارکتی نداشته باشد، چون راه حل سیاسی بحران سوریه هنوز متبلور نشده است.