عضو فراکسیون کارگری مجلس:

نمی‌توان به بهانه بیمه همگانی معاونت درمان تامین اجتماعی را منتقل کرد

مجلس,ادغام تامین اجتماعی در بیمه سلامت,فراکسیون کارگری مجلس

اعضای فراکسیون کارگری و اکثر نمایندگان مجلس مخالف سرسخت انتقال معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی به سازمان بیمه سلامت هستندو اجازه نخواهند داد که وزارت بهداشت این کار را انجام دهد.

عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی بیان اینکه ما با بیمه همگانی مخالف نیستیم، تاکید کرد: ما با انتقال بیمارستان‌های تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و درمان مخالف هستیم، زیرا معتقدیم که نمی‌توان به بهانه بیمه همگانی حق کارگران را به دولت واگذار کرد.

«نادر قاضی‌پور» در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا‏، در خصوص واگذاری بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیمارستان‌ها و درمانگاههای تامین اجتماعی همه از پول کارگران است و روا نیست اموال کارگران را به دولت بدهیم.

عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت بهداشت و درمان در حال حاضر با تامین اجتماعی رقابت دارد، خاطرنشان کرد: چنانچه این واگذاری محقق شود این رقابت از بین می‌رود و از سویی دیگر باید پرسید بر اساس کدام شرع و قانونی می‌خواهند اموال کارگران را به دولت واگذار کنند؟

نماینده مردم ارومیه تاکید کرد: اعضای فراکسیون کارگری و اکثر نمایندگان مجلس مخالف سرسخت انتقال معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی به سازمان بیمه سلامت هستندو اجازه نخواهند داد که وزارت بهداشت این کار را انجام دهد.

وی همچنین با اشاره به پخش گزارش تلویزیونی که از آقای قاضی‌زاده در بیمارستان نور در حین انجام عمل جراحی تهیه شده بود، گفت: در این گزارش آقای وزیر مرتکب تخلف قانونی شده‌اند چرا که طبق تبصره بند «د» ماده ۳۲ قانون پنج ساله پنجم، نه آقای قاضی‌زاده در مقام وزیر بهداشت و نه هیچ رئیس دانشگاه‌ها علوم پزشکی و بیمارستان دولتی حق اشتغال در بیمارستان خصوصی را ندارند.

عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب تصریح کرد: آقای قاضی‌زاده باید به جای آنکه شخصا در مراکز درمانی خصوصی به کار طبابت بپردازد مراقبت کند که مبادا وزارتخانه تحت امر ایشان درصدد تصاحب اموال بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی برآید.

قاضی‌پور ضمن بیان اینکه ما با بیمه همگانی مخالف نیستیم، بار دیگر تاکید کرد: ما با انتقال بیمارستان‌های تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و درمان مخالف هستیم و نمی‌توان به بهانه بیمه همگانی حق کارگران را به دولت واگذار کرد.

وی همچنین در ادامه یادآور شد: از مجموع حوادثی که در ایران منجر به مرگ و میر می‌شود ۱۴ درصدش مربوط به کارگران است و از طرفی دیگر ۷ درصد هم مربوط به کارگران ساختمانی است و این کارگران باید بیمه ۱۰۰ درصد بشوند و این درحالی است که تامین اجتماعی خلاف قانون عمل کرده است و علیرغم اینکه اعلام کرده بود که ۸۵۰ هزار نفر را من بیمه کرده‌اند، در تحقیق و تفحص‌ها مشخص شد که از این تعداد تنها ۴۵۰هزار نفر را بیمه کرده‌اند.

کد N245227