رسوایی اخلاقی در ارتش کانادا خبر ساز شد

کانادا

تهران-ایرنا- رسوایی ارتش کانادا در موضوع سکوت در برابر آزار جنسی زنان شاغل در این نهاد نظامی خبر ساز شد.

به گزارش روز شنبه ایرنا، انتشار گزارشی با عنوان ˈجنایت جنسی، سرطانی که ارتش را در بر گرفته استˈ در هفته نامه خبری ˈاکتوآلیتهˈ، وخامت وضعیت مسایل اخلاقی در ارتش کانادا را فاش کرد.

بر پایه این گزارش، به طور متوسط هر دو روز یک زن شاغل در ارتش کانادا از آزار جنسی توسط همکارانش شکایت می کند. در فاصله سال های 2002 تا 2012 میلادی نیز 178 شکایت رسمی در این باره صورت گرفته است.

این گزارش که نویسندگان آن به مدارک حساسی دسترسی داشته اند، عنوان می کند: نظر سنجی صورت گرفته از دو هزار و 200 زن عضو ارتش بیانگر آن است که در سال 2012میلادی از هر 10 زن سرباز، یک نفر مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته است.

این گزارش با اشاره به این که آمار رسمی مربوط به این خشونت ها کمتر از آمار واقعی است، افزود : از هر10 مورد آزار جنسی زنان کمتر از یک مورد به پلیس نظامی گزارش شده است.

این هفته نامه کانادایی با اشاره به داده های موسسه ملی آمار کانادا، اعلام کرد: هر سال یک هزار و 780 مورد آزار جنسی در ارتش کانادا صورت می گیرد که آمار نگران کننده پنج مورد در روز را نشان می دهد. این در حالی است که بیشتر قربانیان به ترک خدمت مجبور شده اند و از مشکلات فراوان روانی رنج می برند.

ارتش کانادا که به سکوت در مورد این شکایات متهم است با انتشار این گزارش مجبور شد واکنش نشان دهد. ˈراب نیکلسونˈ وزیر دفاع کانادا با ابراز نگرانی عمیق خود در مورد اتهامات سوء استفاده جنسی در میان نیروهای ارتش از رییس ستاد مشترک ارتش خواست تا مساله را روشن کند.

رییس ستاد مشترک ارتش نیز فرمان بررسی سریع سیاست ها و برنامه های مربوط به محل کار نظامیان را صادر و به سلسله مراتب فرماندهی اعلام کرد در مورد سوء استفاده جنسی در میان نیروهای ارتش کانادا، هرگز مسامحه نخواهد شد.

اروپام ** 9053**1485** 1064
کد N245186