دیدبان حقوق بشر:

نظامیان اسرائیلی تیراندازی به سوی شهروندان فلسطینی را متوقف کنند

آفریقا و خاورمیانه

سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی از نظامیان رژیم صهیونیستی خواست که تیراندازی به سوی شهروندان فلسطینی را متوقف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، سازمان دیدبان حقوق بشر روز گذشته در گزارشی از سیاستهای تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

در این گزارش با اشاره به اینکه از آغاز سال جاری میلادی تاکنون چهار غیر نظامی فلسطینی توسط صهیونیستها شهید شده اند، از ارتش رژیم صهیونیستی خواسته شده است که تیراندازی به سوی غیر نظامیان فلسطینی در نوارغزه را متوقف کند.

در ادامه گزارش گفته شده است که 60 غیر نظامی فلسطینی نیز در مرزهای نوار غزه و اراضی اشغالی فلسطین به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست زخمی شده اند.

سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که فلسطینی هایی که از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفتند، تهدیدی برای ارتش رژیم صهیونیستی محسوب نمی شدند.

در این گزارش آمده است: شهروندان فلسطینی از مناطق نزدیک به ایستهای بازرسی برای اهداف کشاورزی و جمع آوری زباله ها با هدف بازیافت استفاده می کنند.