رکن‌آبادی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری لبنان:

هر تصمیمی بر اساس توافق طرف‌های لبنانی مورد حمایت ایران خواهد بود

سیاست خارجی

سفیر كشورمان با اشاره به ارتباط خوب و تعامل مثبت جمهوری اسلامی ایران با همه احزاب و طوایف لبنان،‌ و همچنین سیر مثبت تحولات اخیر در منطقه، نسبت به بازگشت آرامش و امنیت به سوریه و لبنان ابراز امیدواری کرد.

سفیر ایران در بیروت در خصوص انتخاب رئیس‌جمهور لبنان گفت: هر تصمیمی كه بر اساس توافق طرف‌های لبنانی حاصل شود، مورد استقبال و حمایت ایران خواهد بود.

به گزارش ایلنا، "غضنفر ركن‌آبادی" سفیر جهوری اسلامی ایران در لبنان روز جمعه 5 اردیبهشت در دیدار با پاتریس پاولی سفیر فرانسه در لبنان، آخرین وضعیت تحولات لبنان و منطقه را با وی مورد بررسی قرار داد.

سفیر كشورمان با اشاره به ارتباط خوب و تعامل مثبت جمهوری اسلامی ایران با همه احزاب و طوایف لبنان،‌ و همچنین سیر مثبت تحولات اخیر در منطقه، نسبت به بازگشت آرامش و امنیت به سوریه و لبنان ابراز امیدواری کرد.

سفیر فرانسه با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت طرف‌های سیاسی لبنان در انتخاب رئیس جمهور این كشور مطابق زمانبندی پیش‌بینی شده، بر لزوم استفاده احزاب سیاسی لبنان از فرصت موجود برای رسیدن به توافق بر اساس همزیستی تأكید كرد.

ركن‌آبادی ضمن تأكید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از وحدت ملی و همبستگی همه جریان‌های سیاسی در لبنان در جهت تأمین و حفظ منافع ملی كشورشان، اظهار داشت: هر تصمیمی كه بر اساس توافق طرف‌های لبنانی حاصل شود، مورد استقبال و حمایت ایران خواهد بود.

كولیت تاكت سفیر بلژیك در لبنان نیز طی دیدار جداگانه با همتای ایرانی خود، نسبت به برقراری امنیت نسبی در مرزهای بین لبنان و سوریه در نتیحه تحولات اخیر ابراز رضایت كرد و امیدواری خود را نسبت به حصول هرچه بیشتر امنیت و ثبات در لبنان و منطقه بیان داشت.

کد N244895