پنتاگون: جنگنده ها روسی حریم هوایی اوکراین را نقض کردند

کد N244779