نتیجه نظرسنجی/ آیا ثبت نام بیش از90درصدشهروندان برای دریافت یارانه،به معنی بی اعتمادی به دولت است؟

78درصد کاربران خبرآنلاین، دلیل اصلی انصراف ندادن مردم از دریافت یارانه را بی اعتمادی به دولت نمی دانند.

1717

کد N244768