ظریف در یونسکو؛ رونمایی از نقشه های تاریخی ثبت شده ایران در حافظه جهانی

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز با بوکوآ مدیر کل یونسکو دیدار کرد.


به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز با بوکوآ مدیر کل یونسکو دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، ظریف و بوکوآ پیش از آغاز مراسم رونمایی از نقشه های ثبت شده تاریخی ایران در برنامه حافظه جهانی یونسکو، در محل دفتر مطالعات وزارت امور خارجه دیدار کردند.

مراسم رونمایی از نقشه های ثبت شده تاریخی ایران تا ساعاتی دیگر در دفتر مطالعات وزارت امور خارجه با حضور وزیر امور خارجه و مدیر کل یونسکو آغاز می شود.

اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه در سال 1384 اقدام به انتشار اطلس دوجلدی نقشه های تاریخی خلیج فارس و همچنین در سال 1392 اقدام به انتشار مجموعه اسناد تصویری مربوط به کلات نادری کرد.

این اداره همچنین با همکاری و مشارکت مالی موسسه بین المللی برای مطالعات آسیای مرکزی در صدد انتشار اطلسی از منتخب نقشه های به ثبت رسیده خود در قالب برنامه حافظه جهانی به چهار زبان انگلیسی، فارسی، عربی و روسی کرده است که امیدوار است در سال جاری محقق شود.