پادشاه عربستان وزیر مشاور را برکنار کرد

برکناری,وزیر مشاور

تهران- ایرنا- پادشاه عربستان طی فرمانی شاهزاده محمد بن سلمان را به عنوان وزیر مشاور و عضو مجلس مشورتی این کشور تعیین، و شاهزاده عبدالعزیر فهد بن عبد العزیز را از این سمت بر کنار کرد.

به گزارش العربیه، ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه سعودی، روز جمعه این فرمان را صادر کرد.

در اطلاعیه ای که از دیوان پادشاهی سعودی صادر شد، آمده است: با مراجعه به ماده 57 از قانون اساسی سلطنتی و ماده هشتم شورای وزیران قانون سلطنتی مقرر گردید:

1- شاهزاده عبدالعزیز بن فهد بن عبدالعزیز، طبق در خواست خودش از سمت وزیر مشاور و عضویت شورای وزیران، برکنار می شود.

2- شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، رئیس دیوان ولیعهدی و مشاور ویژه ولیعهد به عضویت شورای وزیران و مشاور وزیر با حفظ سمت قبلی خود، تعیین می شود.

شبس**9241**1552
کد N244406