مودیز اعتبار کوبا را به دلیل وضعیت ونزوئلا کاهش داد

کوبا,ونزوئلا

مادرید- ایرنا- موسسه اعتبار سنجی ˈمودیزˈ ، رتبه اعتباری کوبا را به دلیل تضعیف وضعیت سیاسی و اقتصادی ونزوئلا مهمترین شریک این کشور از Caa1 به Caa2 کاهش داد .

به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری اروپاپرس ، موسسه معتقد است که کوبا در وضعیت ˈآسیب پذیریˈ قرار دارد زیرا وابستگی بسیاری به ونزوئلا برای به دست آوری نفت دارد .

مودیز ادامه داد :کوبا به دلیل این وابستگی ، همچنین می تواند از عواقب ˈرشد ناپایدار اقتصاد کلانˈ و خطر بالای یک ˈسقوط اقتصادی و مالی ˈ رنج ببرد .

موسسه به طور مثال پیش بینی می کند که ممکن است یک ˈتنظیم شدیدˈ در هزینه سوخت در کوبا که در سال 2012 میلادی به شش میلیارد و پانصد میلیون دلار رسید ، صورت گیرد .

از نظر خطراتی که می توانند از نظر داخلی ، کوبا را تهدید کنند مودیز ، به احتمال یکˈ انتقال سیاسی ناگهانی و بی نظمˈ اشاره کرد و گفت که یک ˈسطح سردرگمیˈ چشمگیری در مورد آینده رژیم ، پس از خروج ˈرائول کاستروˈ رئیس جمهوری کوبا از دولت ، وجود خواهد داشت .

مودیز ، شرکت خدمات مالی آمریکایی است که در زمینه ارائه خدمات تجزیه و تحلیل بازر اوراق قرضه ، مبادله اوراق بهادار ، مدیریت بحران و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری فعالیت می کند

رتبه بندی مودیز از Aaa تا C است به طوری که این موسسه رتبه Aaa را به عنوان دارایی با بالاترین کیفیت و کمترین درجه خطر و C را به عنوان پایین ترین درجه اوراق قرضه و به طور معمول در ورشکستگی ، بهبود بالقوه پایین و بهره کم قلمداد می کند .

این رتبه بندی ها متشکل از Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2, B3, Caa1, Caa2, Caa3, Ca, C هستند .

مودیز در این رتبه بندی Aaa تا A1 را به عنوان درجه اوراق درجه اول با توانایی برتر برای بازپرداخت بدهی ها در کوتاه مدت قلمداد می کند .

در این راستا A2 تا Baa1 درجه بین یک و دو با توانایی برتر یا توانایی بالا برای بازپرداخت بدهی در کوتاه مدت ، گروه Baa2 تا Baa3 را درجه 3 و متوسط با توانایی قابل قبول برای بازپرداخت بدهی در کوتاه مدت و از Ba1 تا C را به عنوان سوداگرا با ریسک اعتباری بالا ، کیفیت اعتباری به طور کلی فقیر و ورشکستگی محاسبه می شوند .

اروپام **1234**1547
کد N244347